Legislatie vanatoare

1.HOTARARE Nr. 1679 din 10 decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

HG 1679 - mod_acordare despăgubiri şi oblig_ pentru prevenirea pagubelor.doc

2.ORDIN   Nr. 536 din 20 august 2009 pentru aprobarea Listei raselor de câini admise la vânătoare în România

Ordinul nr.536 privind rasele de câini admise la vânătoare.doc

3.- Ordinul nr. 539 din 25 august 2009pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare, cu modificarile si completarile ulterioare

ORDIN Nr. 539 din 25 august 2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare.doc

4.ORDIN Nr. 353 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii, actualizat

Ordin 353-2008, privind Regulamentul de practicare a vanatorii.doc

5.HOTARARE Nr. 130/2005* pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare *abrogata

HG nr.130-2005 privind Normele de aplicare L.295 (arme si munitii).doc

6.LEGE Nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor, republicata ,  cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr.295-2004 privind regimul armelor si al munitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare.doc

7.Acte necesare intrare straini pentru vanatoare in Romania. Vanatorii straini vor completa cererea atasata, unde se regasesc toate documentele si datele necesare. Aceasta va fi trimisa la nr. de fax. 040244519390.

Cerere tip vânătoare străini.doc
Cerere vanatori straini , in limba italiana.pdf
Cerere tip vanatori straini.pdf

8.Statutul A.J.V.P.S. Prahova

Statut A.J.V.P.S. Prahova -2018.pdf

9.ORDIN   Nr. 1221 din 11 august 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

Ordinul 1221 - Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice.doc

10.ORDIN Nr. 301 din 2 aprilie 2014 privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din România

Ordinul 301-2014, măsuri protectie iepure de câmp.doc

11.Regulamentul de practicare a vanatorii  

Regulament organizare si practicare vanatoare - AJVPS PH.doc
Completare Regulamentul intern de practicare a vanatorii.pdf

12.  Legea nr. 149 din 16 iunie 2015privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Legea nr.149-2015, de modificare si completare a Legii nr.407-2006.doc

13.H.g. nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor    

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.295, privind regimul armelor si al munitiilor.doc

14.ORDIN Nr. 153/2016 din 28 ianuarie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

Ord.153-2016 privind modificarea Ord.539-2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vanatoare.doc

15.Legea nr.17/1996 privind regimul armelor si al munitiilor, modificata prin Legea nr.180/2016. 

Legea nr.17-1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, modificata prin Legea nr.180-2016.doc

16.LEGE Nr. 407 din 9 noiembrie 2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare

Legea 407 - 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, actualizata.doc

17.Ordinul nr.395/2018 din 12 aprilie 2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora şi a categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România    

Ordinul 395-2018, caracteristici arme de foc, calibre, categorii munitie folosite la vanatoare.doc


19.Ordinul nr.827/2018, masuri pentru combaterea pestei porcine africane

Ord.827-2018 ppa- extras.doc

20.Ordinul nr.540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018 - 14 mai 2019  

Ordinul nr.540-2018, privind cotele de recolta sezonul 2018-2019.doc

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova