Legislatie vanatoare

1.ORDIN   Nr. 536 din 20 august 2009 pentru aprobarea Listei raselor de câini admise la vânătoare în România

Ordinul nr.536 privind rasele de câini admise la vânătoare.doc

2.- Ordinul nr. 539 din 25 august 2009pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare, cu modificarile si completarile ulterioare

ORDIN Nr. 539 din 25 august 2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare.doc

3.ORDIN Nr. 353 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii, actualizat

Ordinul 353-2008- Regulament privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.doc

4.LEGE Nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor, republicata ,  cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr.295-2004 arme si munitii, modificata si completata la zi .doc

5.Act constitutiv A.J.V.P.S. Prahova

Act constitutiv A.J.V.P.S. Prahova+ Incheiere.pdf

6.Statutul A.J.V.P.S. Prahova

Statut A.J.V.P.S. Prahova - 2023.pdf

7.ORDIN   Nr. 1221 din 11 august 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

Ordinul 1221 - Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice.doc

8.ORDIN Nr. 301 din 2 aprilie 2014 privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din România

Ordinul 301-2014, măsuri protectie iepure de câmp.doc

9.Regulamentul de practicare a vanatorii  

Regulament organizare si practicare vanatoare - AJVPS PH.doc
Completare Regulamentul intern de practicare a vanatorii.pdf

10.H.g. nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor    

HG nr.11-2018 -Norme aplicare Legea armelor si munitiilor.doc

11.ORDIN Nr. 153/2016 din 28 ianuarie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

Ord.153-2016 privind modificarea Ord.539-2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vanatoare.doc

12.Legea nr.17/1996 privind regimul armelor si al munitiilor, modificata prin Legea nr.180/2016. 

Legea nr.17-1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, modificata prin Legea nr.180-2016.doc

13.LEGE Nr. 407 din 9 noiembrie 2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr.407-2006 modificata si completata la zi- 2022.doc

14.Ordinul nr.395/2018 din 12 aprilie 2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora şi a categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România    

Ordinul 395-2018, caracteristici arme de foc, calibre, categorii munitie folosite la vanatoare.doc

15.Legea nr.196/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si almunitiilor, publicata in Monitorul Oficial nr.880/ 01 noiembrie 2019

Legea nr.196-2019, modific.L.arme 295.doc

16.ORDIN  Nr. 1850/2020 din 8 octombrie 2020pentru modificarea unor acte normative din domeniul cinegetic

Ordin nr.1850-2020 , modificare acte normative dom.cinegetic.doc

17.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, actualizata  

OUG nr.81 din 2021 - interventie imediata prevenire atacuri urs.doc

18.Regulamentul Intern al A.J.V.P.S. Prahova

Regulament intern- 2022.doc

19.Ordinul nr.2847/2022 privind aprobarea Instructiunilor pentru evaluarea efectivelor unor specii de vanat si pentru reglementarea modului de stabilire a cotelor de recolta la acestea

Monitorul Oficial Partea I nr. 1094Bis.pdf

20.HOTĂRÂRE Nr. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia    

HG nr.3-2023 privind acordarea despagubirilor pentru pagube produse de vanat.doc

21.Legea nr. 197 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021    

Legea nr.197-2022 privind aprobarea OUG nr.81-2021 -combatere atacuri urs brun.doc

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova