Clubul Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Ploiesti


Clubul  Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Ploiesti

                    Clubul Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Ploiesti aparţinând A.J.V.P.S. Prahova gestionează opt fonduri de vânătoare, toate situate în zona de câmpie. Numărul total de membri vânători ce activează pe aceste fonduri este de 522.

                     Descrierea fondurilor

 

 

                       ◙ Fondul de vânătoare nr. 2 ,,Berceni” este situat în Câmpia Ploieştilor, în lunca medie a râului Prahova. Altitudinea medie este de 130 m, cea minimă este de 90 m, în timp ce maximul altitudinal – 150 m – este atins în zona şleaurilor. Fondul de vânătoare, din punct de vedere al administraţiei silvice, se află pe raza de activitate a Ocolului Silvic Ploieşti. În cadrul O.S Ploieşti, se află în raza de activitate a U.P.VI Pucheni. Din punct de vedere al administraţiei teritoriale, acest fond de vânătoare se află situat pe raza comunelor Pucheni, Râfov şi Berceni din judeţul Prahova. 

                        Fondul de vânătoare nr. 2 ,,Berceni” se învecinează la nord cu F.V. nr. 39 ,,Plopu”, la sud cu F.V. nr.13 ,,Negoieşti”, la est cu F.V. nr. 3 ,,Vadu Părului”, iar la vest cu F.V. nr 1,,Păuleşti”.

                        Limitele fondului de vânătoare nr. 2 ,,Berceni” sunt următoarele:

                     ◘ la Nord: DN Ploieşti – Valea Călugărească până la Bucov, de la Bucov pe drumul care duce până la Boldeşti-Scăieni;

                     ◘ la Est:    Şoseaua Valea Călugărească - Dumbrava;

                     ◘ la Sud:   CF Ploieşti – Urziceni, de la Ploieşti până la Halta Zănoaga apoi pe drumul comunal de la Zănoaga până la Dumbrava;

                     ◘ la Vest:  CF de la PLoieşti până la Boldeşti-Scăieni.

 

                         ◙ Fondul de vânătoare nr. 3 ,,Vadu Părului” este situat în Câmpia Ploieştilor, în lunca medie a râului Prahova. Altitudinea medie este de 130 m, cea minimă este de 90 m, în timp ce maximul altitudinal – 150 m – este atins în zona şleaurilor. Fondul de vânătoare, din punct de vedere al administraţiei silvice, se află pe raza de activitate a Ocolului Silvic Ploieşti. În cadrul O.S Ploieşti, se află în raza de activitate a U.P.VI Pucheni. Din punct de vedere al administraţiei teritoriale, acest fond de vânătoare se află situat pe raza comunelor Dumbrava, Albeşti-Muru şi Trestieni din judeţul Prahova.

                        Fondul de vânătoare se învecinează la nord cu F.V. nr. 41 ,,Urlaţi”, la est F.V. nr. 4 ,,Inoteşti”, la sud cu F.V. nr. 10 ,,Sicrita”, iar la vest cu F.V. nr. 12 ,,Râfov” şi F.V. nr. 2 ,,Berceni”.

                        Limitele fondului de vânătoare nr. 3 ,,Vadu Părului” sunt următoarele:

                     ◘ la Nord: De la intersecţia şoselei Valea Călugărească – Dumbrava până la intersecţia cu şoseaua Albeşti – Urziceni;

                     ◘ la Est:    Şoseaua Albeşti – Urziceni până la Cioceni;

                     ◘ la Sud:   De la Cioceni pe şoseaua Cioceni – Trestieni până la Dumbrava;

                     ◘ la Vest:  Şoseaua Valea Călugărească – Dumbrava.

 

 

                       ◙ Fondul de vânătoare nr. 5 ,,Fulga” este situat în Câmpia Ploieştilor. Altitudinea medie este de 130 m, cea minimă este de 90 m, în timp ce maximul altitudinal atinge 150 m. Fondul de vânătoare, din punct de vedere al administraţiei silvice, se află pe raza de activitate a Ocolului Silvic Ploieşti. În cadrul O.S Ploieşti, se află în raza de activitate a U.P.VII Drăgăneşti. Din punct de vedere al administraţiei teritoriale, acest fond de vânătoare se află situat pe raza comunelor Fulga, Parepa, Tomşani, Colceag şi a oraşului Mizil din judeţul Prahova.

                        Fondul de vânătoare nr. 5 ,,Fulga” se învecinează la nord F.V. nr.41 ,,Urlaţi”, la est cu F.V. nr.6 ,,Baba-Ana”, la sud cu F.V. nr.7 ,,Gradiştea” şi F.V. nr. 8 ,,Ciorani”, iar la vest cu F.V. nr.4 ,,Inoteşti”.

                        Limitele fondului de vânătoare nr. 5 ,,Fulga” sunt următoarele:

                     ◘ la Nord: CF Ploieşti – Buzău, de la podul Bălana până la Mizil;

                     ◘ la Est:    De la bariera Mizil pe şoseaua Mizil – Fulga până la Fulga;

                     ◘ la Sud:   De la Fulga pe şoseaua Mizil – Fulga până la intersecţia Bărăitaru;

                     ◘ la Vest:  De la intersecţia şoselei Albeşti – Urziceni – Parepa, pe şosea până la podul de beton Pescărie Parepa, pe pârâul Bălana până la CF Ploieşti – Buzău.

 

 

 

                     ◙  Fondul de vânătoare nr. 12 ,,Râfov” este situat în Câmpia Ploieştilor, în lunca medie a râului Prahova. Altitudinea medie este de 130 m, cea minimă este de 90 m, în timp ce maximul altitudinal – 150 m – este atins în zona şleaurilor. Fondul de vânătoare, din punct de vedere al administraţiei silvice, se află pe raza de activitate a Ocolului Silvic Ploieşti. În cadrul O.S Ploieşti, se află în raza de activitate a U.P.VI Pucheni. Din punct de vedere al administraţiei teritoriale, acest fond de vânătoare se află situat pe raza comunelor Pucheni, Râfov, Bărcăneşti şi Berceni din judeţul Prahova.

                        Fondul de vânătoare nr. 12 ,,Râfov” se învecinează la nord cu F.V. nr. 2 ,,Berceni”, la est cu F.V. nr. 3 ,,Vadu Părului” şi F.V. nr. 10 ,,Sicrita”, la sud cu F.V. nr. 11 ,,Gherghiţa”, iar la vest cu F.V. nr. 13 ,,Negoieşti” şi F.V. nr. 16 ,,Strejnic”.

                        Limitele fondului de vânătoare nr. 12 ,,Râfov” sunt următoarele:

                     ◘ la Nord: CF Ploieşti – Urziceni, de la Ploieşti până la râul Teleajen (podul de fier);

                     ◘ la Est:  De la podul de fier pe râul Teleajen până la confluenţa cu râul Prahova;

                     ◘ la Sud:  De la podul Pucheni, pe râul Prahova până la confluenţa cu râul Teleajen ;

                     ◘ la Vest:   Din Ploieşti pe DN 1A până la podul Pucheni.

 

                        Fondul de vânătoare nr. 13 ,,Negoieşti” este situat în Câmpia Ploieştilor, în lunca medie a râului Prahova. Altitudinea medie este de 130 m, cea minimă este de 90 m, în timp ce maximul altitudinal – 150 m – este atins în zona şleaurilor. Fondul de vânătoare, din punct de vedere al administraţiei silvice, se află pe raza de activitate a Ocolului Silvic Ploieşti. În cadrul O.S Ploieşti, se află în raza de activitate a U.P.VI Pucheni. Din punct de vedere al administraţiei teritoriale, acest fond de vânătoare se află situat pe raza comunelor Pucheni, Brazi şi Bărcăneşti din judeţul Prahova.

                          Fondul de vânătoare nr. 13 ,,Negoieşti” se învecinează la nord cu F.V. nr. 16 ,,Strejnici” şi F.V. nr. 2 ,,Berceni”, la est cu F.V. nr. 12 ,,Râfov”, la sud cu F.V. nr. 14 ,,Hăbud” şi F.V. nr. 11 ,,Gherghiţa”, iar la vest cu F.V. nr. 16 ,,Strejnic” şi F.V. nr. 15 ,,Măneşti”.

                        Limitele fondului de vânătoare nr. 13 ,,Negoieşti” sunt următoarele:

                     ◘ la Nord: Oraşul Ploieşti;

                     ◘ la Est:    Din oraşul Ploieşti pe DN 1A până la podul Pucheni;

                     ◘ la Sud:   De la podul Stănceşti pe râul Prahova până la podul Pucheni;

                     ◘ la Vest:  Din oraşul Ploieşti – bariera Strejnic pe şosea până la intersecţia cu DN 1B, în contiunare, pe DN 1B, până la pod Stănceşti.

 

 

                     ◙ Fondul de vânătoare nr. 14 ,,Hăbud” este situat în Câmpia Ploieştilor, în lunca medie a râului Prahova. Altitudinea medie este de 130 m, cea minimă este de 90 m, în timp ce maximul altitudinal – 150 m – este atins în zona şleaurilor. Fondul de vânătoare, din punct de vedere al administraţiei silvice, se află pe raza de activitate a Ocolului Silvic Ploieşti. În cadrul O.S Ploieşti, se află în raza de activitate a U.P.VI Pucheni. Din punct de vedere al administraţiei teritoriale, acest fond de vânătoare se află situat pe raza comunelor Tinosu, Şirna şi Poienarii Burchii din judeţul Prahova.

                      Fondul de vânătoare nr. 14 ,,Hăbud” se învecinează la nord cu F.V. nr. 16 ,,Strejnic”, la est cu F.V. nr 13 ,,Negoieşti”, la sud cu F.V. nr. 9 ,,Drăgăneşti”, iar la vest cu F.V. nr. 15 ,,Măneşti”.

                       Limitele fondului de vânătoare nr. 14 ,,Hăbud” sunt următoarele:

                     ◘ la Nord: De la Cocorăşti – colţ pe şoseaua Ploieşti – Târgovişte până la râul Cricov;

                     ◘ la Est:   De la intersecţia şoselei Ploieşti – Târgovişte cu şoseaua Cocorăşti – colţ şi şoseaua Şirna – Poienarii – Rali până la râul Ialomiţa;

                     ◘ la Sud: Drumul care leagă comuna Bujoreanca cu comuna Ologeni, pe drumul care merge la râul Ialomiţa, pe râul Ialomiţa până la intersecţia cu drumul Poienarii – Rali;

                     ◘ la Vest:   De la podul Postârnacu pe râul Cricov, apoi pe limitele de judeţ până la râul Ialomiţa. 

 

                    ◙ Fondul de vânătoare nr. 15 ,,Măneşti” este situat în Câmpia Ploieştilor, în lunca medie a râului Prahova. Altitudinea medie este de 130 m, cea minimă este de 90 m, în timp ce maximul altitudinal – 150 m – este atins în zona şleaurilor. Fondul de vânătoare, din punct de vedere al administraţiei silvice, se află pe raza de activitate a Ocolului Silvic Ploieşti. În cadrul O.S Ploieşti, se află în raza de activitate a U.P.VI Pucheni. Din punct de vedere al administraţiei teritoriale, acest fond de vânătoare se află situat pe raza comunei Măneşti din judeţul Prahova.

                       Fondul de vânătoare nr. 15 ,,Măneşti” se învecinează la nord cu F.V. nr. 16 ,,Strejnic”, la est cu F.V. nr. 13 ,,Negoieşti”, la sud cu F.V. nr. 14 ,,Hăbud”, iar la vest cu                    judeţul Ialomiţa.

                       Limitele fondului de vânătoare nr. 15 ,,Măneşti” sunt următoarele:

                     ◘ la Nord: Şoseaua Ploieşti – Târgovişte, de la Stănceşti până la Cricovul Dulce;

                     ◘ la Est:     Pârâul Leaotul, de la Stănceşti până la drumul Târgşorul Vechi;

                     ◘ la Sud:   De la intersecţia DN 1B cu şoseaua Târgşorul Vechi, pe şoseaua DN 1B până la pod Postârnacu;

                     ◘ la Vest:   Pe Cricovul Dulce, de la şoseaua Ploieşti – Târgovişte până la pod Postârnacu.

 

                        Fondul de vânătoare nr. 16 ,,Strejnic” este situat în Câmpia Ploieştilor, în lunca medie a râului Prahova. Altitudinea medie este de 130 m, cea minimă este de 90 m, în timp ce maximul altitudinal – 150 m – este atins în zona şleaurilor. Fondul de vânătoare, din punct de vedere al administraţiei silvice, se află pe raza de activitate a Ocolului Silvic Ploieşti. În cadrul O.S Ploieşti, se află în raza de activitate a U.P.V Păuleşti şi U.P. IV Zăvoaiele Prahovei. Din punct de vedere al administraţiei teritoriale, acest fond de vânătoare se află situat pe raza comunelor Buda, Strejnic , Târgşoru Vechi, Ariceştii Rahtivani,  Filipeştii de Târg şi a oraşului Ploieşti.

                        Fondul de vânătoare nr. 16 ,,Strejnic” se învecinează la nord cu F.V. nr. 1 ,,Păuleşti” şi F.V. nr. 2 ,Berceni”, la est cu F.V. nr.13 ,,Negoieşti”, la sud cu F.V. nr. 13 ,,Negoieşti” şi F.V. nr.15 ,,Măneşti”, iar la vest cu F.V. nr. 15 ,,Măneşti” şi F.V. nr. 17 ,,Floreşti”. 

                        Limitele fondului de vânătoare nr. 16 ,,Strejnic” sunt următoarele:

                     ◘ la Nord: Pe DC de la Buda la Filipeştii de Târg;

                     ◘ la Est:  CF de la Buda la Ploieşti până la bariera Strejnic apoi şoseaua Ploieşti – Strejnic, pe şosea în continuare până la Turnul Vechi;

                     ◘ la Sud:   Pe DN 1B de la Ploieşti până la intersecţia cu pârâul Leaotul;

                     ◘ la Vest:  De la Târgşorul Vechi pe pârâul Leaotul până la Stoieneşti şi de acolo, pe drumul Stoieneşti – Filipeştii de Târg.

 

                   Principalele specii de interes cinegetic existente pe aceste fonduri sunt iepurele, potârnichea, fazanul, căpriorul şi mistreţul. Vânătorii interesaţi pot încerca, cu succes, partide de vânătoare la speciile prepeliţă, sitar, guguştiuc, turturică şi ciocârlie, aceste specii găsind condiţii optime în diferite zone ale fondurilor mai sus amintite. Deşi toate fondurile de vânătoare beneficiază de o gospodărire atentă şi constantă, se poate afirma că f.v. nr. 12 denumit Râfov este etalonul clubului, înglobând, la un nivel ridicat, toată diversitatea de specii existentă în zona de câmpie.

 

 

 

 

 

 

 


Galerie imagini evenimentPrima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova