Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova - on line - nr.1/2020

Hotararea sesiunii on line nr. 1 a Consiliului AJVPS Prahova din 07.04.2020

 

Consiliul AJVPS Prahova in sesiune on line extraordinara hotaraste:

                - Art. 1 Ia act de propunerea grupei de vanatori Basca fara Cale ca dl. Lupu Cristian sa faca parte din Consiliul AJVPS Prahova;

                - Art. 2  Ia act de nominalizarea ca membru al Comisiei de Cenzori a d-lui Irimia Mihai din partea Clubului Valenii de Munte;

                - Art. 3 In vederea reducerii cheltuielilor AJVPS Prahova se iau urmatoarele masuri:

  • Secretarii cluburilor preiau atributiile paznicilor pe cate un fond de vanatoare. Responsabil: Director – Termen: 09.04.2020;
  • Secretarii cluburilor vor nominaliza, pentru fiecare club in parte, paznicii de vanatoare care vor asigura paza celorlalte 16 fonduri de vanatoare, conform legii. Responsabili: secretarii cluburilor – Termen: 09.04.2020;
  • Personalului de teren, altul decat cel nominalizat mai sus, i se vor intocmi documentele pentru trecere in somaj tehnic. Responsabil:Director / inspector RU – Termen: 10.04.2020;
  • Ingrijitoarei de la sediu i se vor intocmi formele de somaj conform Hotararii de Consiliu nr. 3/2019. Responsabil:Director / inspector RU – Termen: 10.04.2020;
  • La nivelul fiecarui club, secretarul va propune mijloacele auto din dotarea paznicilor proprietate a AJVPS Ph sau cu contract de comodat care vor fi   mentinute in exploatare cu o cota de combustibil de max 50% din cota utilizata in 2019. Responsabili: secretarii cluburilor – Termen: 09.04.2020;
  • Reducerea la nivelul minim a cantitatilor de hrana ce suntem obligati sa le distribuim in teren, coroborat cu scaderea substantiala a cotelor de recolta la specia mistret. Responsabili: secretarii cluburilor – Termen: 15.05.2020;
  • Reducerea programului la sediul Asociatiei la 4 ore/zi pentru director si compartimentul secretariat, caserie cu diminuarea corespunzatoare a salariului cu 50% si reducerea la 10 a tichetelor de masa. Responsabil:Director / inspector RU – Termen: 10.04.2020.

 

- Art. 4 Ca urmare a cererii SC ARROW International SRL de scutire a platii chiriei pe lunile aprilie si mai, propune compensarea proportionala la achizitia unei carabine de vanatoare. Responsabil Director – Termen: 09.04.2020;

-Art. 5 Ca urmare a cererii SC FINDMEAPTEX SRL de scutire/reducere a chiriei pe durata starii de urgenta, propune reducerea cu 50% a chiriei pe toata aceasta perioada. Responsabil Director – Termen: 09.04.2020;

-Art.6 Aplicarea Art. 47, alin. (3) din Statutul AJVPS Prahova directorului Bolgiu Valeriu. Masura se va aplica respectand toate prevederile legale, conform statutului AJVPS Prahova si a codului muncii. Responsabil: Presedintele AJVPS Prahova – Termen: 14.04.2020.

-Art.7 Recuperarea prejudiciului financiar, creat in perioada 01.07.2019 - 31.03.2020 prin neaplicarea Hotararii de Consiliu nr. 3/2019, de la directorul AJVPS Prahova Bolgiu Valeriu. Valoarea prejudiciului (care se refera la salarii conform art. 8 si la dobanzile platite pentru accesarea liniei de credit prin nerespectarea art. 13 din aceasi hotarare) va fi stabilitain urma a unei expertize contabile. Responsabil: Director interimar / serviciul extern de contabilitate – Termen: 20.04.2020.

 

 Documente atasate anuntului


  1. P-v sedinta on line Consiliul A.J.V.P.S. Prahova.pdf
»Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova