Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.9 din 11.10.2018

HOTĂRÂREA NR.9 / 2018

Consiliul A.J.V.P.S. PRAHOVA,

Întrunit în Sedința ordinară din data 11 octombrie 2018

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Achiziționarea aparaturii necesare pentru inregistrarea sedintelor de Consiliu și ale Adunarilor generale ale asociatiei. - Răspunde : directorul A.J.V.P.S. Prahova

Art.2. Se convoaca Adunarea generala ordinară a A.J.V.P.S. Prahova pentru data de 15 noiembrie 2018, ora 18.00, la Restaurantul Ana Maria Pop. - Răspunde : Compartiment administrativ A.J.V.P.S. Prahova

Art.3. Rezultatele financiare pentru anul 2017 vor fi prezentate în Adunarea generala ordinară din data de 15 noiembrie 2018. - Răspunde : directorul A.J.V.P.S. Prahova

Art.4. În urma discutarii Organigramei și a Statului de funcții din 2017 și 2018, s-a hotărât ca, în temen de maximum 7 zile, să fie prezentate statele de salarii pe lunile aprilie 2017 și aprilie 2018. - Răspunde : directorul A.J.V.P.S. Prahova

Art.5. Propunerile de modificare a Statutului A.J.V.P.S. Prahova prezentate de domnul presedinte vor fi supuse spre aprobarea Comisiei Juridice și apoi spre avizarea A.G.V.P.S. din Romania, după care se vor prezenta, spre aprobare, Adunarii generale a A.J.V.P.S. Prahova. - Răspunde : presedintele A.J.V.P.S. Prahova

Art.6. Se ratifica hotărârea de a se menține valoarea cotizatiei suplimentare la specia mistret la 600 lei pana la data de 15 octombrie 2018, cu posibilitatea de recoltare pana la data 31 octombrie 2018.- Răspunde : Compartimentul tehnic și casierie

Art.7. Pe autorizatiile în grup restrans la pasaj și autorizatiile în grup mare se poate trece și specia vulpe împreuna cu celelalte specii. - Raspunde : Compartimentul tehnic și secretari club

Art.8. Pentru exemplarele de caprior-mascul nerecoltate pana în prezent din planul de recolta, cotizatia suplimentara rămâne în valoare de 400 lei. - Răspunde : Compartimentul financiar - casierie

Art.9. Se va da un anunț pentru contactarea unei firme de contabilitate autorizate. - Răspunde : directorul A.J.V.P.S. Prahova și compartimentul financiar.

Art.10. Se valideaza domnul Olteanu Cosmin ca membru al Consiliului A.J.V.P.S. Prahova, în locul domnului Poiana Ioan, care și-a depus demisia din functia de membru în Consiliu.

 

 »Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova