Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.8 din data de 31.10.2019

HOTĂRÂREA NR.8 / 2019

Consiliul A.J.V.P.S. PRAHOVA,

Întrunit în Sedința ordinară din data 31 octombrie 2019HOTĂRĂȘTE:Art.1. Inscrisurile depuse de domnul Morcovescu (copie citatie Dosar 11085/281/2019 și copie Ordonanta pronuntata de Parchetul de pe lângă Judecatoria Valenii de Munte în dosarul penal nr.141/P/2019) la începutul sedintei, cu solicitarea de a fi discutate în Adunarea generala din data de 21.11.2019, pot fi discutate numai după rămânerea definitiva a Deciziei instantei de judecată.

Art.2. Prezentarea situației economico-financiara :

Domnul presedinte propune infiintarea unui cont analitic unde vor fi evidentiate primele acordate și recompensele, incepând de anul viitor.

Domnul director prezinta propuneri pentru buget și subliniaza faptul ca se poate realiza bugetul, cu conditia să se recolteze cei 250 de mistreti și 100 caprioare, în aceste realizări nefiind incluse chiriile.

Domnul Olteanu propune să se înregistreze toate cheltuielile și veniturile acolo unde au fost făcute.

- Se voteaza în unanimitate.

Art.3. Prezentarea de catre Comisa de cenzori a unei informari potrivit art.23 alin(2) din Statutul A.J.V.P.S. Prahova:

Se constata ca, din cauza timpului scurt de la solicitarea privind elaborarea unei informari scrise pentru a fi prezentata Consiliului, acest material nu s-a putut intocmi. Se solicita Comisiei de cenzori ca, pana la data de 15 noiembrie 2019, sa se intocmeasca si sa se prezinte acest material scris, cu evidentierea expresa a impactului financiar creat prin neaplicarea masurilor cuprinse in Hotararea de Consiliu nr.3/29.05.2019.

Art.4. Domnul director prezinta un material scris, insusit prin semnatura, care urmeaza a fi inmanat fiecarui membru al Consiliului si confirma faptul ca toate obligatiile contractuale din contractele de gestionare incheiate in anul 2011 cu autoritatea contractanta au fost indeplinite intocmai si la timp. - Materialul va fi transmis in data de 01.11.2019

Art.5. Au fost discutate propunerile de modificare a Statutului A.J.V.P.S. Prahova, prezentate de domnul Mirea Ion. Se vor anexa cu adnotarile si modificarile prezentate.

Art.6. Se aproba in unanimitate lista cu membrii vanatori care urmeaza a fi exclusi conform prevederilor art.6 alin(4) lit.b) din Statutul A.J.V.P.S. Prahova.

Art.7. Propuneri pentru Ordinea de zi a Adunarii generale extraordinare din data de 21 noiembrie 2019 :

- Alegerea Prezidiului si a comisiilor de lucru;

- Prezentarea Ordinii de zi si aprobarea ei;

- Ratificarea, in Adunarea generala, a Hotararilor de Consiliu nr.3,4,5,6,7/2019;

- Prezentarea Bugetului pe anul 2019 si propuneri pentru anul 2020;

- Discutarea Contestatiilor formulate de directorul A.J.V.P.S. Prahova;

- Diverse.

Art.8. Consiliul hotaraste in unanimitate ca in urmatoarea sedinta de Consiliu se vor prezenta contractul individual de munca al directorului A.J.V.P.S. Prahova, fisa postului si actele aditionale, in copie - conform cu originalul, in vederea reactualizarii acestora.

Art.9. Cota de 5% din valoarea cotizatiei suplimentare se va acorda retroactiv, de la data de cand nu a mai fost acordata conform Contractului colectiv de munca si ulterior Consiliul aproba alocarea acestor premieri personalului direct implicat, conform Hotararii Consiliului nr.1/2019 art.4. Masura va fi pusa in aplicare in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentei hotarari.

Art.10. Se aproba in unanimitate ca domnul Avramescu Lucian sa fie membru de onoare al A.J.V.P.S. Prahova.

Art.11. Membrii vanatori noi vor achita o cotizatie de membru în valoare de 1500 lei și se va acorda un mistret cu titu gratuit. Măsura va fi valabilă pana la o alta hotărâre.

Art.12. Se sanctioneaza directorul A.J.V.P.S. Prahova cu avertisment scris pentru neducerea la indeplinire a hotararilor de Consiliu, conform fisei postului p.1a și a Statutului conform art.21 paragraf a și art.47 paragraf 3. Masura se voteaza cu 14 voturi pentru aplicarea sanctiunii și 1 abtinere.

Sanctiunile cu avertisment, inspectorul de personal va intocmi actele aditionale anexa la Contractul individual și le va prezenta odată cu copia dosarului personal.

 

 Documente atasate anuntului


  1. Propuneri modificare Statut A.J.V.P.S. Prahova - 31.10.2019.doc
»Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova