Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.6 din data de 20 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR.6 / 2016

Consiliul AJVPS PRAHOVA,

Întrunit în Sedința extraordinară din data 20 decembrie 2016

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se propune convocarea Comisiei de Buget în vederea analizării și discutării aspectelor economice și finalizarea Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Art.2. Pentru anul 2017, se va încasa o cotizație provizorie, având același cuantum cu cel din anul curent și în aceleași condiții privind procentul de 50% din cotizație încasat până la data de 30 decembrie 2016, pentru ca membrii vânători să poată beneficia de ieșirea în teren începând cu data de 01 ianuarie 2017. Se vor menține categoriile de vârstă și reducerile pentru plata integrală a cotizatiei până la data de 31 ianuarie 2017.

Doamnele care sunt membru vânător al A.J.V.P.S. Prahova vor achita pentru anul 2017 o cotizație unică de 100 lei.

Art.3. La eliberarea (ridicarea) autorizațiilor de vânătoare în grup restrâns, membrii vânători din cadrul A.J.V.P.S. Prahova vor achita o cotizație suplimentară în valoare de 10 lei/zi/membru participant înscris în autorizație.

Art.4. În cazul existentei unui excedent la specia iepure, excedent avizat de către Comitetele Cluburilor, membrii vânători din cadrul asociației care doresc să vâneze această specie, în afara cotelor stabilite pentru grupă, vor achita o cotizatie suplimentară de 75 lei pentru fiecare exemplar de iepure recoltat, putându-se vâna fie cu autorizație colectivă în grup mare, fie cu autorizație în grup restrâns, în condițiile prevăzute la art.3.

Art.5. Se propun, spre aprobarea Adunării generale a asociației, următoarele modificări ale Statutului A.J.V.P.S. Prahova :

  •  
    • introducerea efectuării a 3 zile de muncă pentru fiecare vânător, cu excepția membrilor vânători care au vârsta de peste 80 de ani;
    • introducerea ca obiect de activitate al asociației : posibilitatea participării și a întocmirii de studii și cercetări privind biodiversitatea faunei și florei, managementul ariilor protejate etc.

Art.6. Se împuternicesc președintii de cluburi să poarte, din partea angajatorului, negocierile cu reprezentanții salariaților, în vederea încheierii noului contract colectiv de muncă la nivel de unitate, cel actual expirând la data de 31 ianuarie 2017.

Se mandatează directorul A.J.V.P.S. Prahova să semneze Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

Art.7. În urma condamnării pentru săvârșirea infractiunii de braconaj rămasă definitivă, domnul Stefan Gheorghe este exclus din rândul membrilor vânători ai A.J.V.P.S. Prahova, conform prevederilor statutare. Se vor lua măsurile necesare anulării permisului de vânătoare permanent, conform dispozițiilor legale și comunicarea acestor măsuri instituțiilor competente.

Art.8. Domnul Maniu Valentin se autosuspendă din funcțiile deținute în cadrul A.J.V.P.S. Prahova până la finalizarea cercetărilor de către organele abilitate.

Art.9. Se va întocmi o adresă către membrii vânători pentru înștiințarea achitării pentru anul 2017 a unei cotizații provizorii, la nivelul celei din anul 2016 și în condițiile prevăzute la art.2. De asemenea, în aceeași adresă se va menționa faptul că cei care nu și-au achitat obligațiile pentru anul 2016, vor avea posibilitatea să achite restanța până la data de 15 ianuarie 2017. În caz contrar, membrii restanțieri la plata cotizației pentru anul 2016 vor fi pasibili de excludere în conformitate cu prevederile statutare.»Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova