Hotararea Consiliului A.J.V.P.S.Prahova nr.6 din data de 14 decembrie 2017

 

HOTĂRÂREA NR.6 / 2017

Consiliul AJVPS PRAHOVA,

Întrunit în Sedința ordinară din data 14 decembrie 2017HOTĂRĂȘTE:Art.1. În vederea întocmirii Proiectului de buget pe anul 2018, se propune o cotizație de vânătoare unică pentru anul 2018 în valoare de 1500 lei și o cotizație suplimentară care se va achita de către membrii vânători din cadrul asociației la solicitarea recoltării unui exemplar de vânat din specia mistreț, urmând ca aceste cotizații să fie supuse aprobării adunării generale extraordinare convocate în acest scop.

Art.2. Personalul angajat va plăti pentru anul 2018 o cotizație de vânătoare având același cuantum cu cel din 2017.

Art.3. Adunarea generală extraordinară a asociației prevăzută la art.1 se convoacă pentru data de 18 ianuarie 2018.

Art.4. Se va publica un anunț în presă pentru închirierea spațiului din str. Toma Caragiu nr.1, aparținând A.J.V.P.S. Prahova, ocupat până la data de 31.12.2017 de S.C. BALEXIM COMIMPEX S.R.L. Ploiești.

Art.5. Aprobă încheierea Actului adițional la Contractul colectiv de muncă, în conformitate cu prevederile OUG nr.82/2017 și împuternicește pe dl. Ing. Valeriu Bolgiu, director, pentru ca, în calitate de angajator, să negocieze și să semneze acest Act adițional.

Art.6. Aprobă/respinge următoarele cereri :

Se rediscută cererile domnilor Stan Gheorghe și Pătran Cristian și se aprobă reducerea cu 50 % a cotizației de vânătoare pe anul 2017, fără acordarea autorizației pentru exemplarul de mistreț, conform Hotărârii Consiliului nr.5 din data de 13.10.2016;

Cerererile domnilor Stefan Florin și Radu Florin – se aprobă înscrierea în asociatie si reducerea cu 50 % a cotizației de vânătoare pe anul 2017, fără acordarea autorizației pentru exemplarul de mistreț, conform Hotărârii Consiliului nr.5 din data de 13.10.2016;

Cererea domnului Georgescu Daniel – se aprobă ;

Cererea domnului Pârvu Ioan – se aprobă o reducere de 50% a cotizației de vânătoare pe anul 2017 și scutirea de plată a penalităților ;

Cererea domnului Zăinescu Marius – se aprobă ;

Art.7. Vânătorii care doresc să se înscrie în A.J.V.P.S. Prahova după data de 15 octombrie a fiecărui an vor putea opta fie pentru plata integrală a cotizației de vânătoare pentru anul respectiv, cu acordarea autorizației pentru recoltarea gratuită a unui exemplarul de mistreț, fie pentru plata cotizației de vânătoare cu o reducere de 50%, fără a beneficia de acordarea autorizației pentru exemplarul de mistreț.

Art.8. Având în vedere obținerea Autorizației pentru organizarea și desfășurarea cursului de inițiere și pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții, se stabilesc următoarele taxe pentru participanții la aceste cursuri :

  • 500 lei – vor achita membrii vânători și candidații înscriși pentru obtinerea permisului de vânătoare permanent din cadrul A.J.V.P.S. Prahova, care doresc să participe la acest curs ;

  • 600 lei – vor achita vânătorii care nu aparțin A.J.V.P.S. Prahova, precum și orice altă persoană interesată să participe la acest curs.

ART.9. (1) Începând cu data de 15 decembrie 2017, se abrogă prevederile art.4 din Hotărârea de Consiliu nr.9/2015, modificat și completat de art.7 din Hotărârea de Consiliu nr.2/2016, referitoare la acordarea unei autorizații pentru recoltarea unui exemplar de căprior-femelă pentru fiecare doi șacali sau șase exemplare de vulpe recoltate cu ocazia acțiunilor de vânătoare.

(2) Cererile pentru eliberarea autorizației menționate la alin.(1), înregistrate până la această dată, vor fi soluționate în ordinea înregistrării în următorul mod : dacă până la data de 01 februarie 2018 nu se vor recolta exemplarele de căprior-femelă în baza cotizațiilor suplimentare și/sau a taxelor achitate de vânătorii care nu sunt membrii ai asociației, atunci se vor elibera autorizațiile pentru cei care au depus cererile amintite.

 »Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova