Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.6 din data de 08.07.2020

HOTĂRÂREA NR. 6 / 2020

Consiliul A.J.V.P.S. PRAHOVA,

Întrunit în Sedința ordinară din data 08 iulie 2020

HOTĂRĂȘTE:Art.1. Aproba punerea în aplicare a Deciziilor nr.59/07.07.2020 și nr.60/07.07.2020, privind sanctionarea disciplinara a domnului director Valeriu Bolgiu.

Art.2. Aproba efectuarea unei expertize financiar-contabile de către Comisia de cenzori, firma de contabilitate externalizata și sefa compartimentului financiar-contabilitate cu privire la prejudiciul financiar creat conform procesului-verbal nr.1362/06.07.2020.

Art.3. (1) Aproba in unanimitate predarea autoturismului marca Dacia Duster cu nr.de inmatriculare B-50-VPP de catre ing. Valeriu Bolgiu si preluarea acestuia, incepand cu data de 09.07.2020, de catre ing.Dicu Adrian, in vederea realizarii atributiilor de serviciu.

(2) Predarea-primirea autovehiculului se va face in baza unui proces-verbal intocmit de o comisie formata din : Petre Laurentiu – presedinte, Mihalache Florin- secretar si Coman Magdalena- membru.

Art.4. Ca urmare a refuzului in mod repetat de predare a autoturismului Dacia Duster, Consiliul hotaraste demararea procedurilor unei cercetari disciplinare a ing. Valeriu Bolgiu, conform legislatiei in vigoare. Termen : 20.07.2020. Raspunde : Presedinte A.J.V.P.S. Prahova.

Art.5. (1) Consiliul mandateaza pe dl. Petre Laurentiu sa preia atributiile, cu toate prerogativele, a functiei de director al A.J.V.P.S. Prahova, in conditiile prevazute de H.C. nr.5/2020, Compartimentul de personal urmand a elabora fisa postului.

(2) Se aproba o majorare a salariului domnului Petre Laurentiu cu 600 lei net/luna.

Art.6. Predarea - primirea documentelor si a inventarului ing.Valeriu Bolgiu catre ing. Laurentiu Petre se va face pe baza de proces-verbal , in fata unei comisii formate din : Neculai Silvia – presedinte, Dicu Adrian – secretar si Mihalache Florin- membru.

Art.7. Pentru o perioada de 60 (saizeci)de zile, se imputernicesc cu drept de semnatura in banci dl.Petre Laurentiu – prima semnatura si dna Coman Magdalena – a doua semnatura.

Art.8. Consiliul este informat de catre consilier juridic Silvia Neculai despre cauzele aflate in prezent pe rolul instantelor de judecata, in care A.J.V.P.S. este parte.

Art.9. Se prelungeste perioada pentru achitarea cotizatiei de membru vanator fara penalitati pana la data de 31 iulie 2020.

Art.10. (1) Se aproba cererile intocmite de :

- Francu Ion – achitarea unei cotizatii in valoare de 150 lei pentru anul 2020;

- Cirstocea Ion – reducerea cotizatiei de membru pescar pe anul 2020 cu 50%;

- Danila Ion - reducerea cotizatiei de membru pescar pe anul 2020 cu 50%;

- Miclescu Florian - reducerea cotizatiei de membru pescar pe anul 2020 cu 50%;

- Oprica Georgel - reducerea cotizatiei de membru pescar pe anul 2020 cu 50%;

- Barnea Robu – reducerea cotizatiei de membru vanator pe anul 2020 cu 50%;

- Ungureanu Gheorghe – reducerea cotizatiei de membru vanator pe anul 2020 cu 50%

- Stefan Florin- transferul de la grupa 13 Negoiesti la grupa 16 Strejnic;

- Silitra Ghita – scutire penalitati plata cotizatie membru vanator pe anul 2020;

- Plesoiu Marius Irinel - scutire penalitati plata cotizatie membru vanator pe anul 2020;

- Nicolae Dragos Mihai - scutire penalitati plata cotizatie membru vanator pe anul 2020;

- Manache Vasile - scutire penalitati plata cotizatie membru vanator pe anul 2020;

- Voicu Nicolae - scutire penalitati plata cotizatie membru vanator pe anul 2020;

- Bratu Catalin -scutire penalitati plata cotizatie membru vanator pe anul 2020;

-Voicu Aurelian - scutire penalitati plata cotizatie membru vanator pe anul 2020;

- Reducerea cotizatiei de membru vanator pentru dl.Zsombori Ieno la valoarea de 150 lei;

- Referatul intocmit de dl.Petre Laurentiu privind scoaterea din uz a mai multor instalatii si constructii vanatoresti;

- Referatul dl.Dicu Adrian cu privire la cotele de combustibil, conditionat de incadrarea in bugetul aprobat.

(2) Nu se aproba urmatoarele cereri :

- Manolache Cristian – reducere cotizatie :

- Referatul dl.Dicu Adrian in ceea ce priveste reparatia autovehiculului Dacia Logan cu nr.de inmatriculare PH-15-VPP;

- Nu se aplica cererea din referatul doamnei Coman Magdalena;

- Nu se aproba scoaterea din uz a bunurilor de la Cabana Crangul lui Bot;

(3) Cererea domnului Cojocea Bogdan se va inainta spre discutie si solutionare in cadrul Clubului Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Urlati

Art.11. Se ratifica incheierea Contractului de asistenta juridica cu firma de avocatura in speta ing. Bolgiu Valeriu si plata sumei de 1500 lei.

Art.12. In temeiul dispozitiilor art.18 lit.r) din Statutul asociatiei, aproba Bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie 2019 pentru A.J.V.P.S. Prahova.

Art.13. Aproba Bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie 2019 pentru S.C.”A.V.P.P.” S.R.L. Ploiesti.

Art.14. Aproba Bilantul contabil incheiat la data de 31 decembrie 2019 pentru Clubul de Tir Vanatoresc si Sportiv Diana Ploiesti.

Art.15. (1) In temeiul prevederilor art.63 din Legea nr.129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, a dispozitiilor O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare , se va intocmi Actul constitutiv - actualizat pentru A.J.V.P.S. Prahova.

(2) Semnarea Actului constitutiv la Notariat se va face de catre Presedintele asociatiei, dl.ing.dr. Mircea Mihailescu, iar depunerea lui la Judecatoria Ploiesti o va face dna Silvia Neculai.

Art.16. In vederea punerii in aplicare a obligatiilor prevazute de Legea nr.129/2019, Consiliul asociatiei desemneaza ca beneficiar real al A.J.V.P.S. Prahova pe directorul asociatiei.

Persoana imputernicita sa incheie declaratia in forma autentica, referitoare la beneficiarul real si depunerea acesteia la Judecatoria Ploiesti este dna Neculai Silvia.

Art.17. Se reduce cotizatia suplimentara de la 25 lei pentru vanatorile la mistret la 10 lei.

Art.18. Se aproba solicitarea domnului Buzatu Dan, absent motivat, de a vota prin corespondenta, pe adresa de e-mail a Consiliului A.J.V.P.S. Prahova.

Art.19. Se solicita Judecatoriei Ploiesti completarea Registrului special al asociatiilor cu componenta nominala a Consiliului A.J.V.P.S. Prahova, respectiv cu membrii care au fost validati de catre Adunarea generala a asociatiei, urmand ca aceasta lista sa fie completata ulterior cu membrii ce vor fi validati in prima adunare generala, astfel :

Nr.crt.

Numele și prenumele

Functia detinuta

Observatii

1

MIHAILESCU MIRCEA

Presedinte al A.J.V.P.S. Prahova

 

2

BOLGIU VALERIU

Director al A.J.V.P.S. Prahova

Membru de drept - director

3

MIREA ION

Vicepresedinte al A.J.V.P.S. Prahova – Presedinte al Clubului Valenii de Munte

 

4

OLTEANU COSMIN DUMITRIADE

Membru – Presedinte al Clubului Urlati

Urmeaza sa fie validat in Adunarea generala

5

ION NICOLAE

Membru

 

6

LUPEI BOGDAN

Membru

 

7

MANIU VALENTIN

Membru

 

8

CRIVĂȚ ȘTEFAN

Membru

 

9

APOSTOL ALECSANDRU

Membru

 

10

IONIȚĂ MARIUS

Membru

 

11

ENACHE CRISTIAN

Membru

 

12

ILIE NICOLAE

Membru

 

13

LUPU CONSTANTIN

Membru

Urmeaza sa fie validat in Adunarea generala

14

GONȚEA DUMITRU

Membru

 

15

RADU ION

Membru

 

16

PANAIT IULIAN

Membru

 

17

GAVRIL MIHAI

Membru

 

18

GHEORGHE MARIUS

Membru

 

19

BUZATU DAN

Membru

 

20

BICU GHEORGHE

Membru

Urmeaza sa fie validat in Adunarea generala

Art.20. Se repune in discutie cotizatia suplimentara la specia mistret pentru sezonul de vanatoare 2020-2021 si se voteaza valoarea de 1200 lei, validandu-se Hotararea Consiliului din sesiunea on-line nr.3/2020.

 

 

 »Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova