Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.5 din data de 13 octombrie 2016

HOTĂRÂREA NR. 5 / 2016

Consiliul AJVPS PRAHOVA,

Întrunit în Sedința ordinară din data 13 octombrie 2016HOTĂRĂȘTE:Art. 1. În urma analizei Situației de venituri și cheltuieli realizate de A.J.V.P.S.Prahova în perioada 01.01-31.08.2016, membrii Consiliului apreciază rezultatele bune obținute și aprobă luarea următoarelor măsuri pentru realizarea Bugetului pe anul 2016 :

 •  
  • în termen de 1 lună de zile vor fi consultate grupele de vânători și se vor purta discuții privind cumpărarea de către acestea a exemplarelor de mistreț;

  • se vor consulta grupele de vânători care au deficit la specia mistreț, dacă sunt interesate să cumpere de la celelalte grupe, sub rezerva realizării cotei de recoltă ;

  • valorificarea către membrii vânători din alte asociații a surplusului de mistreți.

Art.2. (1) Membrii vânători înscriși în alte asociații din țară vor putea participa la vânătorile colective organizate pe fondurile cinegetice gestionate de AJVPS Prahova la specia mistreț, în calitate de invitați și vor achita o taxă de participare (organizare vânătoare) de 100 lei/zi/persoană, cu TVA inclus. Invitația se poate face de către membrul vânător al A.J.V.P.S. Prahova care a achitat cotizația suplimentară de 925 lei pentru un exemplar de mistreț.

(2) În situația în care invitatul dorește să împuște un exemplar de mistreț și să preia carcasa, atunci pe lângă taxa de participare, acesta va achita și suma de 925 lei + TVA (cota de 9%).

(3) Reglementările anterioare privind tarifele achitate de membrii vânători ai altor asociații din țară la specia mistreț de abrogă.

Art.3. (1) Pentru speciile sedentare (iepure, fazan) fiecare Comitet de club va stabili modalitatea de eliberare a autorizațiilor în grup restrâns și de recoltare a acestui vânat.

(2) Fiecare partidă de vânătoare în grup restrâns va fi anunțată paznicului de vânătoare de pe fondul cinegetic respectiv, prin SMS, de către organizator, care are obligația de a anunța organizarea partidei cel mai târziu în dimineața din ziua ieșirii în teren, înainte de începerea vânătorii.

(3) Pentru nerespectarea obligației prevăzute la alin.(2), organizatorului i se va suspenda dreptul de a mai primi autorizații în grup restrâns până la sfârșitul sezonului respectiv.

(4) Autorizațiile emise în condițiile stabilite de către Comitetele de club, conform alin.(1), unui membru vânător aparținând unui club pentru a vâna pe fondurile gestionate de alt club din cadrul A.J.V.P.S. Prahova, pot fi eliberate numai de către directorul asociației.

Art.4. Se stabilește un fond de protocol, la dispoziția asociației, format din următoarele specii de vânat :

 •  
  • 3 (trei) exemplare de mistreț ;

  • 3 (trei) femele căprior ;

  • 10 (zece) iepuri ;

  • 20 (douăzeci) fazani.

 

Art.5. (1) Pentru a participa la vânătoare pe fondurile cinegetice gestionate de A.J.V.P.S. Prahova, vânătorii din alte asociații vor achita o taxă de participare de 100 lei/zi/persoană, TVA inclus, indiferent de specia de vânat .

(2) Începând cu data prezentei, orice dispoziție contrară se abrogă.

Art.6. Se aprobă cererile SC ARROW INTERNATIONAL SRL și SC BALEXIM COM SRL, de prelungire a contractelor de închiriere a spațiilor – proprietatea A.J.V.P.S. Prahova – pentru o perioadă de un an de zile .

Art.7. Se aprobă casarea obiectelor de inventar din lista anexată la prezenta hotărâre.

Art.8. (1) Se aprobă achiziționarea următoarelor autoturisme :

  • autoturism marca MITSUBISHI, second hand, – în măsura în care această mașină se va vinde de către actualul proprietar –, pentru asociație, la un pret de maximum 4000 Euro ;

  • autoturism marca DUSTER, prin programul Rabla, pentru asociație .

(2) Toate mașinile nefuncționale, aparținând A.J.V.P.S. Prahova, vor fi aduse într-un loc stabilit de conducerea administrativă a asociației, urmând a se decide ulterior modalitatea de valorificare, predare la programul Rabla, după caz sau casare a acestora.

Art.9. Se aprobă referatul privind decontarea transportului, respectiv a abonamentelor lunare pentru mijloacele de transport în comun, a celor 4 salariate ale asociației.

Art.10. Până la următoarea ședință a Consiliului se vor actualiza Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale A.J.V.P.S. Prahova, precum și Manualul de Politici Contabile.

Art.11. (1)Membrii vânători implicați în cazurile de braconaj instrumentate în anul 2016 și prezentate în cadrul ședinței nu vor putea participa la partidele de vânătoare organizate de A.J.V.P.S. Prahova până nu vor veni la audieri în prima ședință de consiliu, pentru când vor fi convocați în scris, conform art.11 alin.(8) din statutul asociației.

(2) Domnul Maniu Valentin se autosuspendă din calitatea de organizator și vânător, până la finalizarea cercetărilor.

Art.12. Se aprobă cererile de înscriere în A.J.V.P.S. Prahova ale domnilor Ilie Daniel și Ionescu Laurențiu, membri vânători de bază la A.J.V.P.S. Buzău, care vor achita o cotizație de 300 lei fiecare pentru anul 2016, urmând ca de anul viitor să achite integral.

Art.13. (1) Membrii vânători care vor dori să se înscrie în evidențele A.J.V.P.S. Prahova după data de 15 octombrie 2016, vor achita o cotizație redusă cu 50 % pentru anul 2016, fără acordarea exemplarului de mistreț.

(2) În cazul în care aceștia vor dori să beneficieze de exemplarul de mistreț acordat conform Hotărârii Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.2/30.03.2016, atunci vor achita cotizația integrală pentru anul 2016.

 »Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova