Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.4 din 25 septembrie 2017

HOTĂRÂREA NR.4 / 2017

Consiliul AJVPS PRAHOVA,

Întrunit în Sedința ordinară din data 25 septembrie 2017

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Convocarea membrilor din Consiliul A.J.V.P.S. Prahova pentru participarea la ședințe se va realiza prin următoarele metode : telefonic, SMS, afisare pe site și la sediul asociației.

Art.2. Achiziționarea, în perioada imediat următoare, a întregii cantități de furaje (porumb) necesare pe asociație, conform normativelor (contractelor de gestionare) și depozitarea ei în condiții bune, la SC OLTINA IMPEX SRL.

Art.3. Restituirea permisului de membru vânător și a carnetului de membru către domnul Maniu Valentin.

Art.4. Revenirea ca membri ai Consiliului A.J.V.P.S. Prahova a domnilor Apostol Alecsandru și Lupei Bogdan, în urma realegerii dumnealor de către grupele 12 Râfov și 3 Vadu Părului, urmând a fi supuși validării în următoarea Adunare generală a asociației, conform prevederilor statutare.

Art.5. (1) Autorizațiile de vânătoare colective tip A – grup restrâns, pentru speciile mistreț și vulpe, se vor elibera având ca organizator personalul de specialitate al A.J.V.P.S. Prahova (paznic de vânătoare, secretar, inginer sau director). Este necesar ca la partidele de vânătoare organizate în grup restrâns la speciile menționate să fie prezent un angajat al asociației (personal de specialitate), pentru prelevarea corectă a probelor de la mistreț și/sau conservarea vulpilor în vederea predării lor la D.S.V.S.A., prelevarea probelor neputând fi făcută de persoane neautorizate.

(2) Se va completa Regulamentul de practicare a vânătorii cu această regulă și se va aduce la cunoștința membrilor vânători, spre știință și conformare.

Art.6. (1) Este interzisă participarea la vânătoare ca gonaci a persoanelor care au fost excluse și/sau condamnate pentru fapte de braconaj.

(2) Organizatorii care vor încălca această prevedere vor fi sancționați cu suspendarea de la practicarea dreptului de exercitare a vânătorii pe timp de până la un an, conform dispozițiilor art.11 alin(1) lit.b) din Statutul A.J.V.P.S. Prahova.

Art.7. Aprobă cererile formulate de SC ARROW INTERNATIONAL SRL și SC BALEXIM COM SRL, de prelungire a contractelor de închiriere a spațiilor, pentru o perioadă de un an de zile.

Art.8. Aprobă prelungirea cu 6 ani de zile a contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice aflate în derulare, conform prevederilor legale.

Art.9. Cotizația suplimentară ce va fi achitată de membrii asociației noastre pentru specia urs, atunci când există derogări date de Ministerul Mediului, se stabilește la valoarea de 2000 de Euro/piesă până la 350 puncte CIC pentru trofeu. Pentru ceea ce depășește 350 de puncte CIC la trofeu, se adaugă câte 70 de Euro pentru fiecare punct CIC.

Art.10. (1) Cotizația suplimentară se va încasa după recoltarea exemplarului, în lei la cursul oficial al BNR din ziua achitării.

(2) Taxa de organizare la specia urs, pentru membrii vânători din cadrul asociației, este de 250 lei/zi și se va achita anticipat pentru toate cele 7 (șapte) ieșiri și nu se restituie, indiferent de rezultatul vânătorii. Dacă exemplarul de urs se recoltează mai devreme, se va regulariza suma încasată cu valoarea cotizației suplimentare achitate ulterior.

(3) Prevederile alin.2 se aplică și pentru specia cerb, pentru membrii vânători ai A.J.V.P.S. Prahova, cotizația suplimentară pentru această specie fiind stabilită prin Hotărârea Consiliului nr.20/2013.

Art.11. Tariful la specia mistreț pentru vânătorii români înscriși în alte asociații este de 1000 lei +TVA.

Art.12. (1) Ratifică Hotărârea Comitetului Clubului Ploiești referitoare la achitarea unei cotizații suplimentare pentru căprioară (selecție) de către membrii vânători care extrag din teren exemplare de mistreț femelă mai mari de 90 de kg, în baza cotizației suplimentare achitate pentru mistreț, urmând ca, pentru recoltarea exemplarului de căprior-femelă, să primească autorizatie de vânătoare individuală.

(2) Motivat de diversitatea faunei și de condițiile concrete din teren, această prevedere se va aplica strict la nivelul Clubului Ploiești.

Art.13. Aprobă/respinge următoarele cereri :

Cererea domnului Popescu Ciprian Mădălin de acordare a mistrețului gratis – nu se aprobă, întrucât Hotărârea Consiliului privind acordarea unei autorizații de vânătoare pentru recoltarea unui mistreț gratis se referă la vânătorii care nu au mai fost înscriși în A.J.V.P.S. Prahova, termenul folosit în textul hotărârii fiind acela de „vânător nou”;

Cererea domnului Cursaru Constantin Cristian – se aprobă ;

Cererea domnului Dănilă Constantin – se aprobă ;

Cererea domnului Bolînu Dumitru – se aprobă ;

Cererea domnului Oancea Toma – se aprobă ;

Cererea domnului Mustățea Marius Alin – se aprobă ;

Cererea domnului Onoiu Bogdan – se aprobă ;

Cererea domnului Coșerea Constantin – se aprobă ;

Cererea domnului Stancu Stefăniță – se aprobă scutirea de penalități, urmând a achita cotizația pe anul 2017 integral ;

Cererea domnului Cioinaru Vasile – nu se aprobă ;

Cererea domnului Dănescu Stefan – se aprobă plata unei cotizații în valoare de 150 lei

Cererea domnului Moldoveanu Dragos Claudiu de eliberare a unei alte autorizații pentru recoltarea unui mistreț – nu se aprobă, întrucât autorizația de vânătoare inițială a fost emisă pe considerentele cotei de recoltă din sezonul trecut, care a fost realizată integral ;

Memoriu grupa Plopu referitor la revizuirea cotizațiilor suplimentare aprobate în Adunarea generală a A.J.V.P.S. Prahova - Consiliul nu este în măsură să revizuiască o hotărâre a organului de conducere superior ;

Propunerea de eliberare a unei autorizații de vânătoare individuale pentru domnul Vasile Gheorghe la specia căprior pe fondul cinegetic nr.32 Șoimari – se aprobă.

Cererea domnului Maniu Valentin – se aprobă reducerea cotizației pe anul 2017 cu 50% și scutirea de penalități.

Art.14. Ratifică propunerea Clubului Vălenii de Munte în forma modificată astfel : Pentru grupa de vânători care va reuși să realizeze venituri în valoare de 1500 (unamiecincisute) lei din taxele de organizare achitate de vânătorii români care nu sunt membri ai asociației noastre, invitați la grupa respectivă, se va aloca un mistreț gratis la vânătorile colective organizate cu grupa.

 »Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova