Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.3 din data de 29.05.2019

HOTĂRÂREA NR.3 / 2019

Consiliul A.J.V.P.S. PRAHOVA,

Întrunit în Sedința ordinară din data 29 mai 2019

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aproba prelungirea contractului de inchiriere încheiat cu S.C.”GEROX-MODA” SRL pentru o perioada de un an de zile, respectiv pana la data de 30 aprilie 2020, în aceleasi condiții.

Art.2. Cotizatia suplimentara la specia caprior rămâne aceeași ca anul trecut, și anume :

- 900 lei pentru caprior mascul – trofeu și/sau selecție ;

- 500 lei pentru caprior femela.

Art.3. Pentru specia mistret se aproba cotizatia suplimentara în valoare de :

- 800 lei/exemplar, în perioada 15 mai-30 septembrie 2019, cu posibilitatea de recoltare pana la expirarea autorizatiei de vânătoare :

- 1200 lei/exemplar, începand cu data de 01 octombrie 2019.

Art.4. Se aproba incasarea unei cotizatii suplimentare de 50 lei/zi de vânătoare pentru autorizațiile de vânătoare individuale, indiferent de specie.

Art.5. Se aproba, cu precizarea ca aceasta măsura va fi valabilă pe sezonul de vânătoare 2019-2020, propunerea nr.1 a Comitetului executiv al Consiliului asociatiei, și anume : „Fiecare club trebuie să-și planifice cheltuieile minim obligatorii normate în care va fi obligat să se incadreze. Realizarea cotelor de recolta fizic și valoric fiind conditie minim necesara în vederea acoperirii bugetului clubului. Cele doua condiții vor fi cumulative și obligatorii. Deficitul, în cazul în care bugetul nu este realizat din motive obiective, va fi acoperit de asociatie.”

Art.6. Se aproba în unanimitate propunerea nr. 2 a Comitetului executiv al Consiliului asociatiei : „Surplusul financiar realizat, după caz, de fiecare club în parte după acoperirea eventualelor deficite bugetare conform paragrafului anterior (propunerea nr.1 -n.n.)ramane la dispoziția clubului, cheltuirea lui pe modernizari și investitii se va face cu avizul consultativ al Consiliului A.J.V.P.S. Prahova.”

Art.7. Se aproba în cadrul organigramei un numar de 19 paznici de vânătoare (1 paznic pe fond) și un paznic pentru fondul piscicol. Fiecare club are prevazut un secretar.

Art.8. (1) Se aproba noua organigrama, conform art.18 lit.k) din Statutul A.J.V.P.S. Prahova, rezultata prin restructurarea urmatoarelor posturi :

- 2 posturi muncitori ;

- 1 post ingrijitoare ;

- 1 post inginer sistem informational/secretariat;

- 1 post serviciu tehnic – inginer, cu mentiunea ca atribuțiile acestuia vor fi preluate de directorul asociatiei;

 - 1 post contabilitate/inspector de personal.

(2) Cu ducerea la indeplinire a acestor prevederi se insarcineaza directorul A.J.V.P.S. Prahova, urmând ca, în termen de 10 zile lucratoare, să se facă demersurile legale necesare, inclusiv actualizarea fiselor de post.

Art.9. În urma sesizarii prezentate de președintele Clubului Urlati, Consiliul considera ca nu a fost respectata Hotărârea nr.8/31.07.2018 vis-a-vis de premierea paznicului de vânătoare de pe fondul nr.39 Plopu și solicita directorului asociatiei aplicarea întocmai, cu comunicarea către Consiliu a masurilor intreprinse în vederea recuperarii sumelor acordate necuvenit.

Art.10. Plafonul limita pentru salarii brute, incluzand și tichetele de masa, pentru Compartimentul Administrativ este de 218000 lei/an, incluzand și salariul maistrului instructor.

Art.11. Compartimentul Administrativ are datoria ca, în termen de o luna de zile, sa contacteze o firma de contabilitate autorizata, care sa lucreze cu programul Mentor. Contractul care va fi semnat va fi prezentat, în prealalbil, Consiliului A.J.V.P.S. Prahova.

Art.12. Propunerile de premiere a personalului din Compartimentul Administrativ din partea Executivului se vor prezenta înainte spre aprobare Consiliului. Se solicita respectarea Statutului în ceea ce privește acordarea premierilor ( art.21 lit.g).

Art.13. S-a supus la vot și s-a aprobat completarea liniei de credit (din depozitul de Euro). Utilizarea liniei de credit se va face doar cu aprobarea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova.

Art.14. In bugetul pe anul 2019 va fi prevazuta achiziționarea a 2 camere frigorifice pentru cluburile Ploiesti și Urlati.

Art.15. Se aproba achiziționarea unui rând de echipament complet, standard pentru toți paznicii de vânătoare.

Art.16. Se aproba transferarea autovehicolului cu nr. de înmatriculare PH-16-VPU de la Serviciul tehnic la Clubul Urlati.

Art.17. Punctul 6 din propunerea Comitetului Executiv al Consiliului asociatiei se aproba cu următoarea reformulare : „Se va acorda, cu titlu gratuit, pentru fiecare grupa un numar de mistreti, în proportie de 1 mistret la 4 cotizatii de vânătoare achitate integral pana la 30.06.2019.”

Art.18. Se aproba trecerea domnului Petre Laurentiu, după desfiintarea postului de inginer din organigrama, pe functia deținută anterior, respectiv aceea de secretar al Clubului Urlati.

Art.19. Se aproba acordarea cu titlu gratuit pentru vanatorul nou venit a unui exemplar de mistret.

Art.20. Autorizatiile individuale se vor elibera de către secretarii cluburilor.

Art.21. Se aproba incasarea unei cotizatii suplimentare de 10 lei/iesire/vanator la eliberarea autorizatiilor de vânătoare colective tip A, cu excepția autorizatiilor pentru mistret. Autorizatiile de vânătoare colective tip B nu se taxeaza.

Art.22. S-a hotărât achiziționarea unui calculator pentru serviciul Contabilitate, în măsura în care se justifica.

Art.23. Pentru specia mistret, se aproba incasarea unei cotizatii suplimentare de 25 lei/iesire/vanator care se va achita la returnarea autorizatiei de vânătoare – colectiva tip A.

 

 »Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova