Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.3 din 31 mai 2017

 

HOTĂRÂREA NR.3 / 2017

Consiliul AJVPS PRAHOVA,

Întrunit în Sedința extraordinară din data 31 mai 2017HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Analizează situația economică a asociației de la începutul anului până la data de 30.04.2017 și stabilește măsuri pentru realizarea veniturilor, prin atragerea de noi membri cotizanți.

Art.2. Aprobă Regulamentul intern privind practicarea vânătorii în baza autorizațiilor de vânătoare individuale și colective (în grup restrâns) așa cum a fost prezentat și discutat în ședință, cu modificările și completările următoare :

  •  
    • Cererea pentru eliberarea autorizațiilor individuale (formularul tipizat) se va completa cu denumirea fondului cinegetic unde dorește membrul vânător să vâneze și perioada în care acesta va participa la vânătoare. De asemenea, cererea va fi vizată mai întâi de secretarul clubului din care face parte fondul cinegetic unde se solicită exemplarul de vânat, aprobată de conducerea clubului (comitet sau președinte) și avizată de directorul asociației.;
    • Vânătorul care solicită autorizație individuală trebuie să aibă cotizația achitată integral ;

    • Pentru fiecare exemplar de vânat rănit și nerecuperat, indiferent de specie, în baza unei autorizații de vânătoare individuale, membrul vânător va achita o cotizație suplimentară de 300 lei.

Art.3. Se va completa Regulamentul intern menționat la art.1, se va anexa la prezenta hotărâre împreună cu formularul de cerere tipizat și se va aduce la cunoștința membrilor vânători, prin postarea pe site-ul asociației : www.ajvpsph.ro .

Art.4. Se aprobă încheierea a două contracte de comodat, pentru folosirea, în interesul seriviciului, a autoturismelor proprietatea personală ale domnilor Popa Marian și Gogoț Constantin, acordându-se o cotă lunară de 200 lei pentru fiecare.

Art.5. Se aprobă cererea domnului Deliu Alexandru privind devizul necesar reparării observatorului din fondul cinegetic nr.35 Păltinet.Documente atasate anuntului


  1. Anexa I - Regulament intern autorizatii.pdf
  2. Anexa 2 - Cerere autorizatie individuala.pdf
»Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova