Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.1 din data de 27.03.2019

HOTĂRÂREA NR.1 / 2019

Consiliul A.J.V.P.S. PRAHOVA,

Întrunit în Sedința ordinară din data 27 martie 2019

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Excluderea din rândul mebrilor vanatori a domnilor : Radu Aurica, Mirica Gheorghe - pentru savarsirea faptei de braconaj, prevazute și pedepsite de art.42 alin.(1) lit.c) din Legea nr.407/2006 . Se va publica în Monitorul Oficial al Romaniei anuntul de anulare a permisului de vânătoare al domnului Radu Aurica, iar pentru domnul Mirica Gheorghe se va anunța asociatia emitenta a permisului de vânătoare permanent în vederea aplicarii prevederilor art.30 din Legea nr.407/2006.

(2) Excluderea din rândul mebrilor vanatori a domnului Morcovescu Dragos Constantin pentru nerespectarea prevederilor art.11 alin.(1) și (8) din Statutul A.J.V.P.S. Prahova, cu posibilitatea de a contesta la Adunarea generala a asociatiei măsura dispusa, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art.2. În privința ducerii la indeplinire a dispozitiilor cuprinse în Hotărârea Consiliului asociatiei nr.10/2018, referitor la art.8 din aceasta hotărâre, domnul presedinte prezinta o analiza a acestui caz și se solicita secretarului Clubului Ploiesti să insiste asupra extragerii celor cinci exemplare de mistret.

Art.3. Se va convoca Comisia economica a asociatiei pentru stabilirea cotizatiei suplimentare la specia caprior, precum și , împreuna cu personalul tehnic al asociatiei , a regulilor de recoltare a exemplarelor de caprior mascul. Raspunde directorul AJVPS Prahova.Termen 10.04.2019

Art.4. Se aproba Contractul colectiv de munca negociat și semnat de angajatorul A.J.V.P.S. Prahova, reprezentat de directorul institutiei, cu reprezentantii salariatilor aleși de aceștia pentru negocierea și semnarea contractului, cu următorul amendament : Se va elimina dispoziția prevazuta de art.45 alin(4) din contract: „Se constituie un fond de premiere în cuantum de 5% din valoarea cotizațiilor suplimentare, care va fi repartizat, la propunerea secretarului de club și cu avizul directorului, personalului direct implicat în realizarea acestor venituri.”, urmând ca aceste premieri să fie realizate prin aprobari ale Consiliului sau la propunerea directorului asociatiei.

Art.5. Termenele scadente pentru achitarea cotizatiei anuale de membru vânător, pentru anul 2019, sunt : 28 februarie pentru prima rata (50%), iar cea de-a doua rata (50%) se va achita pana la data de 30 aprilie. Începând cu data de 01 mai 2019, membrii vanatori care nu și-au achitat cotizatia anuala vor achita penalitati în valoare de 50 de lei pentru fiecare luna de intarziere, pana la data achitarii, dar nu mai târziu de 31 august a.c., cand vor fi exclusi cei care nu au achitat.

Art.6. Materialul referitor la propunerile pentru atragerea de noi surse de venituri va fi analizat de Comisia economica și, ulterior, va fi supus dezbaterii Consiliului. Raspunde directorul AJVPS Prahova.Termen 10.04.2019

Art.7. Se stabilesc urmatoarele cotizatii suplimentare sau tarife :

- cotizatie inscriere pentru noii membri vanatori = 50 lei ;

- cotizatie inscriere pentru membrii pescari = 25 lei ;

- taxa pentru preschimbarea permisului de vânătoare permanent = 50 lei (cu TVA inclus) ;

- tariful pentru Cursul de instruire teoretica și practica pe linie de arme și muniții = 1000 lei pentru persoanele care nu sunt membre ale A.J.V.P.S. Prahova și 900 lei pentru membrii asociatiei sau candidați inscrisi la asociatie pentru obtinerea permisului de vânătoare permanent.

Art.8. Se aproba Criteriile de performanța conform art.18 lit.e) din Statutul A.J.V.P.S. Prahova.

Art.9. Aproba Raportul Comisiei de disciplina.

Art.10. Se convoaca, în perioada 01-05.04.2019, Comisia economica pentru discutarea și finalizarea Proiectului de buget pe anul 2019. Tot în aceasta perioada se convoaca și Comisia de disciplina, domnul Maniu Valentin exprimandu-si disponibilitatea de a participa la aceste comisii.

Art.11. Se imputerniceste directorul A.J.V.P.S. Prahova sa efectueze demersurile pentru corectarea unor inadvertente în ceea ce privește limitele fondurilor cinegetice, atât pentru fondurile gestionate de asociatia noastră, cât și pentru situatiile în care avem vecini alți gestionari.

Art.12. Se convoaca Adunarea generala a A.J.VP.S. Prahova pentru data de 18 aprilie 2019 . Avizeaza Ordinea de zi și materialele pentru Adunarea generala a A.J.V.P.S. Prahova din data de 18.04.2019.

Art.13. Se aproba reinnoirea cardului de credit în valoare de 20000 lei deschis la Idea Bank SA și se imputerniceste domnul director ing. Valeriu Bolgiu sa depună și sa semneze toată documentatia necesara indeplinirii acestui obiectiv.

Art.14. Aproba lista privind obiectele supuse casarii ca urmare a inventarierii patrimoniului asociatiei de la 31.12.2018.

Art.15. Membrii Consiliului asociatiei care lipsesc motivat de la ședințe vor anunța prin SMS lipsa de la sedinta, anterior datei sedintei respective.

Art.16. Se aproba/resping urmatoarele cereri :

- Aproba cererea domnului Bardot Petrica prin acordarea cu titlu gratuit, în sezonul următor, a unui exemplar de caprior – femela ;

- Respinge cererea domnului Lupei Bogdan, pentru grupa 3 Vadu Parului, de recoltare, cu titlu gratuit, a unui exemplar de caprior femela;

- Respinge cererea domnului Trohin Sebastian de restituire a primei rate achitate din cotizatia anului 2019, ca urmare a retragerii dumnealui din rândul membrilor vanatori;

- Aproba cererea domnului Popescu Iulian privind reducerea cu 50 % a cotizatiei anuale de membru vânător pe anul 2019 ;

- Aproba cererea domnului Topologeanu Catalin Mircea Alexandru privind reducerea cu 50% a cotizatiei anuale de membru pe anul 2019, condiționat de neparticiparea acestuia la vânătoare pe fondurile cinegetice gestionate de A.J.V.P.S. Prahova ;

- Aproba cererea domnului Terzea Vasile privind diminuarea cotizatiei de membru pe anul 2019 și acorda o reducere de 50% a acesteia;

- Aproba cererea domnului Vasile Gabriel-Mihai referitoare la reducerea cu 50% a cotizatiei de membru pe anul 2019 ;

- Aproba cererea domnului Costache Tanase privind achitarea unei cotizatii minime în valoare de 500 lei pe anul 2019, cu mentiunea ca, dacă intra în posesia armelor în aceasta perioada, va achita integral cotizatia de membru, așa cum s-a angajat prin cererea depusa.

- Cererea domnului Stan Daniel referitoare la achitarea unei cotizatii de membru vânător pentru „sezonul de vânătoare 2019-2020” a fost solutionata astfel : domnului Stan Daniel i s-a aprobat o reducere cu 50% a cotizatiei de membru pe anul 2018, fără penalitati, iar pentru anul 2019 va achita cotizatia integral.

 

 »Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova