Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.1 din data de 07.03.2018

 

HOTĂRÂREA NR.1 / 2018

Consiliul AJVPS PRAHOVA,

Întrunit în Sedința extraordinară din data 07 martie 2018HOTĂRĂȘTE:Art.1. Personalul angajat și membrii vanatori care au fost angajați și au ieșit la pensie de la A.J.V.P.S. Prahova vor plăti pentru anul 2018 o cotizație de vânătoare de 150 lei, urmând ca, in fiecare an, cu ocazia stabilirii cotizatiei de vânătoare, să se rediscute valoarea cotizatiei pentru aceasta categorie.

Art.2. Cotizatia de pescuit pe anul 2018 pentru membrii pescari care au împlinit vârsta de 65 de ani va fi redusa cu 50%.

Art.3. Termenele scadente pentru plata cotizatiei de vanatoare pentru anul 2018 sunt urmatoarele : pana la data de 31 martie a.c. se va achita 50 % din cotizatia stabilită și 50% pana la data de 31 iulie a.c.

Art.4. Se va supune aprobarii Adunarii generale a A.J.V.P.S. Prahova propunerea de modificare a art.4 lit.c) din Statutul A.J.V.P.S. Prahova astfel : „ încheie cu autorităţile administrative competente contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice si de exploatare durabilă prin pescuit recreativ/sportiv a resursei acvatice vii din apele domeniului public, contracte ce nu vor fi cesionate pe toata durata valabilitatii lor;”,

Art.5. Aproba casarea/scoaterea din uz a obiectelor de inventar din lista anexata la prezenta.

Art.6. Aproba emiterea somatiilor către membrii vanatori restantieri la plata cotizatiei de vânătoare pe anul 2017 (integral și partial) și acordarea unui termen de gratie de 15 zile pentru ca membrii vanatori care doresc sa achite sa o poată face, urmând ca, la următoarea sedinta de Consiliu să se aprobe excluderea celor care nu și-au achitat cotizatia restanta.

Art.7. Aproba Actul aditional la Contractul colectiv de munca încheiat la nivel de unitate, începând cu data de 01 martie 2018, iar fondul de salarii aferent anului 2018 va fi aprobat în următoarea sedinta, când se va discuta bugetul.

Art.8. Se constituie Comisia de licitatie a spațiului A.J.V.P.S. Prahova ce urmează a fi inchiriat, formata din următorii domni : Gheorghe Marius, Bolgiu Valeriu și Maniu Valentin, care va intocmi Caietul de sarcini și va stabili data licitatiei.

Art.9. Cererile de reducere a cotizatiei de vânătoare pentru anul 2017 si/sau 2018 prezentate în sedinta se aproba, condiționat de prezentarea documentelor din care rezulta motivul suspendarii dreptului de deținere a armelor. Membrii vanatori care și-au pierdut dreptul de deținere a armelor și a munitiei ca urmare a savarsirii unor fapte de braconaj nu beneficiaza de aceasta reducere.

Art.10. Se aproba scoaterea din evidenta a celor doua autoutilitare cu nr.de înmatriculare PH-09-ZAX și PH-09-ZAW și efectuarea demersurilor necesare pentru accesarea Programului Rabla.

Art.11. Aproba decontarea sumei de 5000 lei, reprezentând c/val. amenda neimputabila achitata de angajatul A.J.V.P.S. Prahova, Ionita Marin, conform P.v. nr.004520/03.02.2016 emis de I.P.J.Prahova, acesta fiind în exercitarea atributiilor de serviciu în timpul controlului efectuat pe linie de arme și muniții.

 


 

 »Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova