Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova din data de 30 martie 2016

HOTĂRÂREA NR. 2 / 2016

 

CONSILIUL A.J.V.P.S. PRAHOVA,

întrunit în ședința extraordinară

în data de 30 martie 2016,

 

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aproba Ordinea de zi pentru Adunarea Generala ordinara a AJVPS Prahova din data de 15.04.2016 :

   1. 1.Alegerea prezidiului, alegerea comisiei de validare a voturilor, alegerea comisiei de redactare a procesului verbal;
   1. Prezentarea activitatii AJVPS Prahova pe anul 2015;

   2. Prezentarea Raportului Comisei de Cenzori pe anul 2015;

   3. Dezbaterea si aprobarea urmatoarelor materiale:

- Bilantul contabil la 31 decembrie 2015;

- Raportul Comisiei de cenzori;

- Raportul de activitate al AJVPS Prahova pe anul 2015;

- Executia bugetara pe anul 2015;

- Programul de activitate al AJVPS Prahova pentru anul 2016;

- Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016, avand la baza cotizatiile stabilite de Consiliu;

5. Ratificarea urmatoarelor articole (anexate la prezenta):

- art. 1 din Hotararea de Consiliu nr.7/2015;

- art.1 din Hotararea de Consiliu nr.9/2015;

- art.1 din Hotararea de Consiliu nr.1/2016.

6. Propuneri de modificare a Statutului.

7. Diverse.

Art.2 (1) Constituirea unei Comisii pentru modificarea si completarea Statutului AJVPS Prahova, formata din: dl. Mihailescu Mircea, dl. Mihalache Emanuel, dl. Apostol Alecsandru, dl. Negoita Constantin, dl. Bolgiu Valeriu, dna. Neculai Silvia.

(2) Propunerile de completare și modificare aduse Statutului vor fi finalizate pana la data de 07.04.2016, astfel incat pana la Adunarea Generala din 15.04.2016 toti delegatii sa fie informati, pentru a putea veni cu propuneri în vederea discutării, analizării și aprobării lor în ședința din 15.04.2016.

Art.3 Intocmirea unei Notificari catre dl. Radu Ion membru in Consiliu, pentru recuperarea sumei de 700 lei reprezentand cotizatie suplimentara neincasata. Suma va fi incasata pana la data de 15.04.2016.

Art.4 Avizarea Proiectului de Buget pe anul 2016.

Art.5 Aprobarea listelor privind obiectele de inventar propuse pentru casare.

Art.6 Intocmirea unei Somatii catre toti restantierii la plata cotizatiei de vanatoare. Obligatiile statutare restante se vor incasa pana la data de 25.04.2016, urmand ca dupa aceasta data, cei care nu achita, sa fie exclusi conform Statutului.

Art.7 (1) Aprobă modificarea și completarea art.4 din Hotărârea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.9/15.12.2015, după cum urmează :

„ Premierea fiecărei grupe de vânători, a oricărui membru vânător sau a personalului angajat cu atribuții de pază din cadrul A.J.V.P.S. Prahova, prin eliberarea unei autorizații în vederea recoltării unui exemplar de căprior femelă, în limita cotelor de recoltă aprobate, pentru fiecare doi șacali sau șase exemplare de vulpe recoltate cu ocazia acțiunilor de vânătoare.

Condiția acordării acestei premieri este ca exemplarele recoltate (vulpe sau șacali) să fie predate paznicului de vânătoare sau secretarului de club, în vederea identificării și confirmării existenței faptice a acestor xemplare.”

(2) Aprobă completarea art.5 din Hotărârea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.1/16.02.2016, astfel:

„Vânătorul nou adus și/sau vânătorul vechi vor putea opta pentru recoltarea exemplarului de mistreț și la vânătoarea colectivă cu grupa din care fac parte.”

Art.8 Aproba achizitionarea unui copiator nou.»Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova