Hotărârea Consiliului A.J.V.P.S.Prahova din data de 17.04.2013

 

HOTARAREA NR.7/APRILIE 2013

 

Consiliul AJVPS PRAHOVA,

intrunit in Sedinta Extraordinara din data 17 aprilie 2013

 

HOTARASTE  :

 

 

 

Art.1 Aproba si supune ratificarii Adunarii Generale a asociatiei urmatoarele materiale:

- Bilantul contabil la 31 decembrie 2012,

- Raportul de activitate al AJVPS Prahova pe anul 2012,

- Raportul Comisiei de cenzori,

- Executia bugetara pe anul 2012.

- Mentinerea si prelungirea liniei de credit pentru o noua perioada de 12 luni

Art. 2 Aproba Bilantul contabil la 31 decembrie 2012 pentru Clubul de tir Diana.

Art. 3 Aproba Bilantul contabil la 31 decembrie 2012 al S.C. AVPP SRL.

Art. 4 Spatiul inchiriat firmei Balexim precum si spatiul inchiriat firmei ARROW International, dupa expirarea contractelor de inchiriere, vor fi date spre folosinta clubului Ploiesti.

Art. 5 Eliminarea taxei de inscriere a vanatorilor in asociatie.

Art. 6 Pana la Adunarea Generala se va prezenta un buget de venituri si cheltuieli intocmit separat pe cluburi si TESA.

Art. 7 Delegatii grupelor vor primi copii dupa bugetele de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.

Art. 8 Repartizarea catre clubul Ploiesti a unui plafon maxim de 300.000 ron pentru achizitia unui sediu, care va fi supusa reaprobarii Consiliului asociatiei, si utilizarea restului de 100.000 ron din linia de credit pentru alte investitii si cheltuieli, dupa completarea liniei de credit in urma intrarii dobanzii la depozit.

Art. 9 Modificarea organigramei asociatiei prin introducerea a doua posturi cu functia de “muncitor necalificat in pescuit si vanatoare”pe care vor fi incadrati dnii. Lopata Adrian si Sapcaliu Cristian.

Art. 10 O delegatie formata din dnii. Mihalache Florin si Lupei Bogdan sa se deplaseze cat mai urgent la M.M.S.C. pentru obtinerea unui raspuns in scris, referitor la filialele cu autofinantare.»Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova