Hotararea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova din data de 09.05.2013

 

HOTARAREA NR. 10 / 09 MAI 2013

Consiliului AJVPS PRAHOVA,

întrunit în ședință extraordinară în data de 09 mai 2013,

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Constată depunerea în termenul stabilit a trei plicuri, care conțin ofertele firmelor de audit, în vederea alegerii firmei care va efectua auditul financiar contabil stabilit conform Hotărârii Adunării generale a A.J.V.P.S Prahova din data de 20.04.2013.

Art.2. (1) Alege oferta depusă de către domnul CONSTANTIN VALERICĂ – persoană fizică autorizată din Câmpina, jud. Prahova, al cărei preț este de 3000 lei pentru cei trei ani (2010, 2011 și 2012) auditați, respectiv 1000 lei pentru fiecare exercițiu financiar. Domnul Constantin întrunește și condiția experienței în domeniul specificat.

(2) Celelalte două oferte au fost din partea :

  •  
    • Domnului George Ivanovici – persoană fizică autorizată, cu experiență în domeniul cinegetic, dar a cărui ofertă de preț a fost mult mai mare;

    • S.C. DASCO AUDIT S.R.L. din Câmpina – nu a fost luată în calcul, neavând nici un preț specificat în ofertă. De asemenea, din oferta prezentată nu reiese faptul că are exepriență în domeniu.

Art.3. Întocmirea de adrese pentru toate firmele participante spre a fi anunțate de această hotărâre a Consiliului asociației.

Art.4. Stabilește ca până la data de 14 mai 2013, ora 16, firma de audit aleasă să se prezinte la sediul asociației în vederea încheierii contractului, al cărui model va fi propus de firma de audit. Totodată, termenul de efectuare a auditului financiar-contabil pentru perioada 2010-2012 va fi de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului.

Art.5. Prețul contractului va fi achitat de domnul Mihalache Emanuel, membru vânător în cadrul A.J.V.P.S. Prahova, în conformitate cu Hotărârea Adunării generale a asociației, cu care A.J.V.P.S. Prahova va încheia un contract de sponsorizare în acest sens. Totodată, domnul Mihalache Emanuel va fi invitat oficial la toate discuțiile purtate cu auditorul în cadrul A.J.V.P.S. Prahova.

Art.6. Ia act de faptul că domnul Mihalache Emanuel renunță la petiția sa depusă la registratura A.J.V.P.S. Prahova sub nr. 503/09.05.2013.

Art.7. Toate cererile de scutire sau reducere a cotizației de vânătoare vor fi discutate mai întâi la nivelul fiecărui club de Comitetele cluburilor, după care vor fi supuse atenției Consiliului A.J.V.P.S. Prahova.»Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova