Hotararea Adunarii generale ordinare a A.J.V.P.S. Prahova din data de 15.11.2018

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A A.J.V.P.S. PRAHOVA

NR.2/ 15 noiembrie 2018

 

Adunarea Generală a Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Prahova, reunită în data de 15.11.2018 în ședință ordinară,

convocată în baza prevederilor art.14 din Statutul A.J.V.P.S. Prahova,
statutar întrunită în prezența a 85 delegați, din totalul celor 113 delegați desemnați de adunările generale ale Cluburilor Ploiești, Urlați și Vălenii de Munte,
având în vedere ordinea de zi, aprobată în cadrul ședinței adunării generale,
luând în considerare dezbaterile purtate cu privire la materialele prezentate,
în baza voturilor exprimate în mod direct de către delegații prezenți în Adunarea generală,

în temeiul prevederilor art.14 alineatul (1) și ale art.15 din Statutul A.J.V.P.S. Prahova,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobă, în unanimitate, următoarele materiale:

  • Raportul de activitate al Consiliului A.J.V.P.S. Prahova pe anul 2017;

  • Raportul de activitate al A.J.V.P.S. Prahova pe anul 2017;

  • Executia bugetara pe anul 2017;

  • Programul de activitate al A.J.V.P.S. Prahova pentru anul 2018;

  • Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, având la bază cotizațiile stabilite de Consiliu ;

Art.2. Ratifica Hotărârea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.4 din 19.04.2018, privind aprobarea Bilantului contabil încheiat la data de 31.12.2017 și a Raportului Comisiei de cenzori.

Art.3. Ratifica urmatoarele articole din Hotararile de Consiliu, conform materialului dezbatut în cadrul adunarii generale, anexat la prezenta hotărâre:

- Art.2 alin4 din H.C. nr.3/31.05.2017;

- Art.9-11 din H.C. nr.4 / 25.09.2017;

- Art.1 si 4 din H.C. nr.1/07.03.2018;

- Art.1 alin(1), art.5, art.6 si art.8 din H.C. nr.2/03.04.2018;

- Art.1 alin(2) lit. e) si art.2 din H.C. nr.7/21.06.2018;

- Art.8 din H.C. nr.9/11.10.2018;

- Cotizatia suplimentara in valoare de 600 lei pentru specia mistret, avand in vedere prevederile Ordinului nr.827/2018, privind suplimentarea cotei de interventie la specia mistret.

Art.4. Aproba, în unanimitate, modificarile Statutului A.J.V.P.S. Prahova, așa cum au fost prezentate în materialul de sedinta, fiind dezbatut fiecare articol în parte, material care va fi anexat la prezenta hotărâre. Articolele care au suferit modificari și completari sunt următoarele:

-Art.4 lit b), c) , d) si f) se modifica ;

-Art.5 alin(5) se modifica si se adauga un nou alineat;

-Art.6 alin(8) se modifica;

-Art.8 lit.c) se modifica;

-Art.11 alin(1), (2) si (8);

-Art.13 se modifica;

-Art.15 lit. h), I) si j);

-Art.17 se completeaza cu alin.(2)-(5) ;

-Art.18 lit.e) se modifica;

-Art.20 alin(1) lit.c) se modifica si se introduce un nou alineat, alin(2) devenind alin(3);

-Art.21 lit.g) se modifica;

-Art.23 alin(1) se modifica;

-Art.41 se modifica ;

-Art.44 alin(2) se modifica;

-Art.45 alin(4) ;

-Art.47 – se adauga alin(3).

Art.5. Propunerile de modificare a Statuului A.J.V.P.S. Prahova prezentate în timpul adunarii generale se vor analiza și dezbate în viitoarea sedinta.

Art.6. Se imputerniceste doamna consilier juridic, Silvia Neculai, pentru efectuarea demersurilor necesare înregistrării la Judecătoria Ploiești a modificărilor Statutului A.J.V.P.S. Prahova aprobate.

Art.7. Se va intocmi o adresa către domnul Inspector Șef al I.P.J. Prahova privind controlul vanatorilor la fiecare partida de vânătoare, precum și durata retinerii permiselor de port arma pentru vizarea acestora.

Art.8. Se va solicita un punct de vedere Garzii Forestiere în legătura cu amendarea unui organizator de grupa, în speta domnul Serban Gheorghe, pentru că un vânător, participant la partida de vânătoare, a depășit spațiul pentru semnatura.

Art.9. Se aproba organizarea unei Adunari generale extraordinare în luna ianuarie 2019.

Art.10. Se aproba contestatia domnului Apostol Alecsandru și se dispune anularea sanctiunii primite.Documente atasate anuntului


  1. Modificarile Statutului A.J.V.P.S. Prahova, aprobate de Ad. gen.-2018.doc
  2. Articole H.C. ratificate in Ad. gen.2018.doc
»Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova