Hotararea Adunarii generale extraordinare a A.J.V.P.S. Prahova din 23.06.2016

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A A.J.V.P.S. PRAHOVA

NR.2/ 23 Iunie 2016


Adunarea Generală a Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Prahova, reunită în data de 23.06.2016 în ședință extraordinară,

convocată în baza prevederilor art.14 alineatul (2) din Statutul A.J.V.P.S. Prahova,
statutar întrunită în prezența a 93 delegați, din totalul celor 117 delegați desemnați de adunările generale ale Cluburilor Ploiești, Urlați și Vălenii de Munte, având în vedere ordinea de zi comunicată anterior, ordine de zi aprobată cu completări în cadrul ședinței adunării generale,
în baza voturilor exprimate în mod direct de către delegații prezenți în Adunarea generală,

în temeiul prevederilor art.14 alineatul (1) și ale art.15 din Statutul A.J.V.P.S. Prahova,

HOTĂRĂȘTE :

 

     Art.1. (1) In urma propunerilor formulate de adunările generale ale grupelor, validate de adunările generale ale cluburilor din cadrul asociației, se aprobă nominal, cu unanimitate de voturi, componența Consiliului AJVPS Prahova.

(2) Prin excepție de la alin.(1), reprezentantul grupei Păltinet nu a fost supus validării Adunării generale a AJVPS Prahova, motivat de faptul că au fost desemnați doi reprezentanți : unul ales de Adunarea generală a grupei și celălalt ales președinte al Clubului Vălenii de Munte de către Adunarea generală a clubului, or, în conformitate cu prevederile art.16 alin.(2) din Statutul AJVPS Prahova, fiecare grupă de vânători va avea un singur reprezentant în Consiliul asociației.

(3) Consiliul AJVPS Prahova este format din 20 membri, dintre care președinții de cluburi și directorul sunt membri de drept - acesta din urmă fără drept de vot -, în următoarea formulă:

Nr.

Crt

Numele si prenumele:

Functia:

Reprezentant al Clubului :

Reprezentant al grupei:

Observatii :

1

MIHAILESCU MIRCEA

Presedinte al AJVPS Prahova

Ploiești

Mănești

Membru de drept- Președintele Clubului Ploiești

2

BOLGIU VALERIU

Director al AJVPS Prahova

-

-

Membru de drept - Director

3

VASILE GHEORGHE

Membru

Urlați

Iordăcheanu

Membru de drept- Președintele Clubului Urlați

4

MIREA ION

Membru

Vălenii de Munte

Păltinet

Membru de drept -

Președintele Clubului Vălenii de Munte

5

ION NICOLAE

Membru

Ploiești

Berceni

 

6

LUPEI BOGDAN

Membru

Ploiești

Vadu Părului

 

7

MANIU VALENTIN

Membru

Ploiești

Fulga

 

8

CRIVĂȚ ȘTEFAN

Membru

Urlați

Baba Ana

 

9

APOSTOL ALECSANDRU

Membru

Ploiești

Râfov

 

10

IONIȚĂ MARIUS

Membru

Ploiești

Negoiești

 

11

ENACHE CRISTIAN

Membru

Ploiești

Hăbud

 

12

ILIE NICOLAE

Membru

Ploiești

Strejnic

 

13

ILESCU MIHAI

Membru

Vălenii de Munte

Bâsca fără Cale

 

14

GONȚEA DUMITRU

Membru

Vălenii de Munte

Căldărușanca

 

15

RADU ION

Membru

Vălenii de Munte

Șoimari

 

16

PANAIT IULIAN

Membru

Vălenii de Munte

Cazacu

 

17

COSTEA DANELUȘ

Membru desemnat de grupa

Vălenii de Munte

Păltinet

Nu a fost supus validării în Adunarea Generală

18

GAVRIL MIHAI

Membru

Urlați

Bratia

 

19

GHEORGHE MARIUS

Membru

Urlați

Plopu

 

20

BUZATU DAN

Membru

Urlați

Urlați

 

21

POIANĂ IOAN

Membru

Urlați

Malu Roșu

 

 

     Art. 2. In urma discuțiilor purtate în ședință în privința reprezentantului grupei Păltinet în Consiliul AJVPS Prahova, Adunarea generală a solicitat Clubului Vălenii de Munte ca, în termen de 45 de zile, să desemneze și să valideze un singur candidat din partea grupei, conform prevederilor statutare și a împuternicit Consiliul asociației să completeze componența acestuia cu reprezentantul ales conform cerinței adunării generale a asociației, urmând ca acesta să fie validat în următoarea Adunare generală a AJVPS Prahova.1

     Art.3. Domnul Dr. Ing. Mihăilescu Mircea este ales președinte al A.J.V.P.S. Prahova.

       Art.4. Pentru funcția de vicepreședinte nu au fost depuse candidaturi, urmând ca vicepreședintele A.J.V.P.S. Prahova să fie ales la următoarea Adunare generală, cu respectarea prevederilor statutare referitoare la depunerea candidaturilor.

Art.5. În conformitate cu dispozițiile art.4 din Hotărârea Adunării generale a AJPVS Prahova nr.1/15.04.2016, se reia discutarea și stabilirea cotizațiilor suplimentare care se vor aplica membrilor vânători ai AJVPS Prahova pentru specia mistreț. Se stabilește cotizatia suplimentară medie unică de 925 lei pe mistreț, indiferent de greutate și de sex.

Art.6. Se aprobă, în unanimitate de voturi, componența delegației la Congresul AGVPS din România alcătuită din 4 reprezentanți, după cum urmează : Mihăilescu Mircea – președintele AJVPS Prahova și Președintele Clubului Ploiești, Bolgiu Valeriu – director al AJVPS Prahova, Vasile Gheorghe – președintele Clubului Urlați și Mirea Ion – președintele Clubului Vălenii de Munte.

Art.7. Domnul ing. Valeriu Bolgiu este propus, în unanimitate de voturi, din partea AJVPS Prahova, candidat pentru viitoarele alegeri ale Consiliului AGVPS din România.

Art.8. Se aprobă cu unanimitate de voturi componența Comisiei de cenzori a AJVPS Prahova, alcătuită din : Nicolescu Anne - Marie – președinte, Roșu Marius Gigi – membru și Nincă Ioan- membru.

Art.9. Se acordă titlul de „Președinte de onoare” al AJVPS Prahova domnului Anghelina Traian si se propune Congresului AGVPS din România atribuirea titlului de „Membru de onoare” al AGVPS din România.

Art.10. Se acordă tiltul de „Membru de onoare” al AJVPS Prahova domnului Bădicel Nicolae și se propune Congresului AGVPS din România atribuirea titlului de „Membru de onoare” al AGVPS din România.

1În conformitate cu prevederile art. 45 alin(3) din Statutul AJVPS Prahova, presedinții cluburilor fac parte de drept din Consiliul asociatiei. Totodată, conform art.36 lit.b) din același statut, Adunarea generală a grupei alege membrul în Consiliul asociației, acesta urmând a fi validat de Adunările generale ale clubului și asociației.»Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova