Hotararea Adunarii Generale a A.J.V.P.S. Prahova din data de 20.04.2013

HOTĂRÂREA NR. 08/ 20.04.2013
ADUNAREA GENERALĂ A AJVPS PRAHOVA,
întrunită în şedinta ordinară
din data 20 aprilie 2013,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Componența Prezidiului, a Comisiei de redactare a procesului-verbal de ședință, a Comisiei de validare a Adunării generale a A.J.V.P.S. Prahova și a Comisiei de numărare a voturilor.
Art.2. Ratifică Hotărârea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova de numire în funcția de președinte a Comisiei de cenzori a doamnei Călin Nicoleta.
Art.3. Aprobă următoarele materiale :
  •  
    • Bilanțul contabil la data de 31.12.2012 ;

    • Raportul Comisiei de cenzori ;

    • Raportul de activitate a A.J.V.P.S. Prahova pe anul 2012 ;

    • Execuția bugetară pe anul 2012.

Art.4. Efectuarea, până la data de 18.05.2013, a unui audit referitor la activitatea economico-financiară a A.J.V.P.S. Prahova pentru perioada 2010-2013, ale cărui costuri vor fi suportate de domnul Mihalache Emanuel, membru vânător.
Art.5. Înființarea, de principiu, a filialelor cu personalitate juridică și autofinanțare.
Art.6. În vederea întocmirii documentației necesare și a stabilirii criteriilor legale, economice și tehnice privind înființarea filialelor cu personalitate juridică, se aprobă constituirea unui comitet de lucru, format din câte un economist, un jurist și un reprezentant de la fiecare club. Termen de finalizare : 15 mai 2013.
Art.7. Prorogă discuția referitoare la propunerile făcute de Clubul Ploiești, respectiv modificări aduse Statutului A.J.V.P.S. Prahova, darea în folosința Clubului Ploiești a unei părți din sediul A.J.V.P.S. Prahova din Ploiești, str. Toma Caragiu nr.1 și alte aspecte privind constituirea noilor filiale, pentru data următoarei Adunări generale a asociației și aprobă propunerea făcută de a nu se face nici o mișcare patrimonială până la noua adunare generală.
Art.8. Ședința extraordinară a Adunării generale a A.J.V.P.S. Prahova va avea loc în data de 18 mai 2013, ora 10,00, în aceeași locație.


»Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova