Decizie aplicare cotizatie suplimentara redusa la specia mistret -A.J.V.P.S.Prahova

D E C I Z I A N R . 58 / 16.07.2019

 

În baza art. 21 lit.a), b), n) și o) din Statutul A.J.V.P.S.Prahova,

Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului A.J.V.P.S. Prahova nr.4/11.07.2019, referitoare la aplicarea unei cotizatii suplimentare în valoare de 600 lei/buc pentru recoltarea exemplarelor de mistret de pe fondurile Clubului Ploiesti, în conditiile aparitiei pestei porcine africane, pentru o perioada de o luna de zile, respectiv pentru perioada 12 iulie-11 august 2019, precum și scutirea de plata cotizatiei suplimentare de 25 lei/iesire/membru vânător, pentru aceeași perioada,

Tinand cont de necesitatea recoltarii exemplarelor de mistret ca urmare a iminentei extinderi a focarului de pesta porcina africana la nivelul tuturor fondurilor cinegetice gestionate de A.J.V.P.S. Prahova,

La propunerea si cu acordul domnilor presedinti ai A.J.V.P.S. Prahova si ai Cluburilor Ploiesti, Urlati si Valenii de Munte, directorul asociatiei

DECIDE :

 

Art.1. Incepand cu data prezentei, vor beneficia de prevederile art.2 din Hotărârea de Consiliu nr.4/2019 toate fondurile cinegetice gestionate de A.J.V.P.S. Prahova.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se deleagă domnul Petre Laurentiu, inginer in cadrul A.J.V.P.S.Prahova.

PLOIEŞTI, 16 iulie 2019

DIRECTOR,  ING. VALERIU BOLGIU

 

 »Citeste si celelalte anunturi destinate vanatorilor sau pescarilor din judetul Prahova

Prima pagina Evenimente Galerie foto Cluburi Legislatie Tarife si perioade Contact AJVPS Prahova